Portal Web de la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia

Logo de la UNED
Presencial
25 de febrero de 2011

Desarrollo de competencias na familia

Imprimir PDF

Hoxe, máis ca nunca, se precisa un novo modelo educacional que implique as familias. Neste modelo indicaremos no saber ser e no saber facer para acadar seres humanos competenciales nas 8 competencias básicas CCBB que se estableceron: c. comunicación lingüística, c matemática, c. no coñecemento e a interacción co mundo, c. tratamento da información e competencia dixital, c. c. social e cidadá, c. cultural e artística, c. para aprender e c. en autonomía e iniciativa persoal.

Lugar y fechas
25 de febrero de 2011
De 19:00 a 21:00 h.


Presencial
Esta actividad se desarrolla presencialmente.
Inscripción

Matrícula gratuita

  Matrícula Ordinaria
PrecioGratuita
Ponente
Teresa Domínguez Pérez
Directora do CRA de Tui e Orientadora do Centro
Dirigido a
Público en xeral
Objetivos
As competencias básicas deben ser un factor de mellora, un núcleo de compromiso entre a escola e familia, as competencias básicas deben enmarcarse no marco dunha educación democrática e o proxectos educativos como exersicio eficaz e responsable da autonomía e principios para un proxecto educativo de centro. por outra parte, tamén se debe crear a necesidade de escolas educativas ou como lle gusta dicir a Darling-Hammond (2001) a necesidade de " buenas escuelas para todos" pois é necesario ampliar e mellorar a función educativa de todos os axentes sociais: familia, concellos, organizacions sociais,...a educación democrática é, por riba de todo, un compromiso de toda a sociedade coa educación, é a busqueda dunha sociedade educadora interesada en lograr un equilibrio consciente e desexable.
Metodología
Para lograr o pleno desenvolvemento das CCBB será preciso non sólo a integración das CCBB no currículo formal (as experiencias educativas que ofrecen os centros educativos para desenvolver os aprendizaxes establecidos nos diseños curriculares) senón tamén no currículo non formal ( as experiencias educativas que os centros ofrecen ao seu alumnado fora do horario escolar), e no currículo informal (as experiencias educativas que as familias, as amistades, e outras personas proporcionan) contribuirá a aumentar e mellorar as oportunidades de todo o alumnado para alcanzar as competencias básicas. Dende as institucións educativas deberemos dinamizar o deseño de actividades que impliquen ás familias e a comunidade municipal.
Más información
Centro Asociado de la UNED en Pontevedra - Aula Universitaria de Tui
Rúa Antero Rubín s/n Antiguo Convento de Santo Domingo
36700 Tui Pontevedra
986605150 / negociadodealumnos@pontevedra.uned.es