Portal Web de la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia

Logo de la UNED
On-site
from November, 21st 2019 to December, 19th 2019

Preparación diferentes niveis CELGA

Print PDF

Desenvolvemento de clases presenciais e semipresenciais que teñen como obxectivo axudar a que o alumnado adquira un determinado nivel lingüístico en galego para poder presentarse aos exames oficiais convocados pola Secretaría Xeral de Política Lingüística.

Dates and places
From November, 21st 2019 to December, 19th 2019
Places: Aula Universitaria de Foz
Lugar: UNED-Aula Universitaria de Foz

Rúa Castelao s/n

27780 Foz (Lugo)

Teléfono: 982.133.699/604.034.549 foz@lugo.uned.es


Hours
Teaching hours: 25
On-site
This activity is developed in presence.
Program
 • Thursday, November, 21st 2019
  • 16:30-18:30 h. Sesións 1, 2:
    Avaliación inicial para desenvolver contidos segundo o nivel que ten o alumnado.
   Sesión 3:
   Repaso de contidos.
   • Andrea Martíns Fernández 
 • Wednesday, November, 27th 2019
  • 10:40-11:30 h. Titoría
   • Andrea Martíns Fernández 
 • Thursday, November, 28th 2019
  • 16:30-18:30 h. Sesión 4, 5:
   Contidos de carácter ortográfico e gramatical.
   Sesión 6:
   Repaso de contidos.
   Sesión 7, 8:
   Contidos de carácter ortográfico e gramatical.
   • Andrea Martíns Fernández 
 • Wednesday, December, 4th 2019
  • 10:40-11:30 h. Titoría
   • Andrea Martíns Fernández 
 • Thursday, December, 5th 2019
  • 16:30-18:30 h. Sesión 9:
   Repaso de contidos.
   Sesión 10, 11:
   Contidos vinculados coa comprensión oral.
   Sesión 12:
   Repaso de contidos.
   • Andrea Martíns Fernández 
 • Wednesday, December, 11th 2019
  • 10:40-11:30 h. Titoría
   • Andrea Martíns Fernández 
 • Thursday, December, 12th 2019
  • 16:30-18:30 h. Sesión 13:
   Contidos vinculados coa expresión oral.
   Sesión 14:
   Repaso de contido.
   Sesión 15, 16:
   Contidos vinculados coa expresión escrita.
   Sesión 17:
   Repaso de contidos.
   • Andrea Martíns Fernández 
 • Wednesday, December, 18th 2019
  • 10:40-11:30 h. Titoría
   • Andrea Martíns Fernández 
 • Thursday, December, 19th 2019
  • 16:30-18:30 h. Sesión 18:
   Contidos vinculados coa comprensión escrita.
   Sesión  20:
   Repaso de contidos.
   Sesión 21, 22:
   Repaso contidos ortográficos.
   Sesión 23: Repaso de contidos.
   Sesión 24, 25:
   Repaso xeral de contidos.
   • Andrea Martíns Fernández 
Enrollment

Número de Cuenta: 2080 5152 58 3040026385 ABANCA. IBAN: ES3020805152583040026385.

Justificante de pago: El alumno ha de entregar el justificante de pago en la Secretaría del Aula, o enviarlo por correo electrónico (escaneado), E-mail: foz@lugo.uned.es

Devolución de matrícula: Las peticiones de baja o anulación de matrícula deberán ser notificadas por escrito(correo electrónico) al menos 3 días antes del comienzo de la actividad. Pasado este periodo, la matrícula sólo será devuelta en caso de enfermedad o incompatibilidad laboral sobrevenida, para lo que el alumno deberá presentar la documentación que así lo acredite

  Afiliados AEGC y afiliados SUP Lugo Víctimas de violencia de género Normal enrollment Ámbito UNED Personas con discapacidad Unemployed
Fee40 €40 €50 €40 €35 €40 €
Coordinated by
Mª Fuensanta Otero Beltrán
Tutora con Venia Docendi CA Lugo. Pedagoga. Coordinadora Extensión Universitaria CA Lugo.
Lecturer
Andrea Martíns Fernández
Profesora Lingua Galega no IES de Foz
Aimed at
Todas aquelas persoas que precisan adquirir destrezas a nivel comunicativo e lingüístico en galego, a efectos de xustificar os méritos ou requisitos laborais e académicos.
Goals
Adquirir destrezas comunicativas e lingüísticas nos seguintes bloques de contidos:
- Lingua e comunicación: funcións comunicativas.
- Lingua e sistema: coñecemento do código.
- Lingua, cultura e sociedade: contidos socioculturais.
Methodology
Presencial. O curso consta de 15 horas presenciais e 10 horas online de traballo autónomo dos matriculados.
Grading system
Realizar as actividades prácticas requeridas pola docente.
Responder a unha enquisa sobre a avaliación da actividade.
Collaborates

Organizers

UNED Lugo UNED Lugo
Extensión Universitaria UNED LUGO

Collaborates

Concello de Foz Concello de Foz

Apoya

ODS. Agenda 2030. ODS. Agenda 2030.
More
UNED Lugo (Aula de Foz)
Rúa Castelao s/n
27780 Foz Lugo
982.133.699 / foz@lugo.uned.es