Portal Web de la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia

Logo de la UNED
On-site
April, 13th 2019

Formulació en Química Orgànica

Print PDF

Per superar amb èxit l'assignatura de Principals Compostos Químics és necessari tenir una base sòlida en formulació en Química Orgànica, per aquesta raó s'ha organitzat una sessió teòrica i pràctica.

L'assoliment d'aquests coneixements també et serviran per a altres assignatures d'aquest grau.

Dates and places
April, 13th 2019


On-site
This activity is developed in presence.
Program
 • Saturday, April, 13th 2019
  • 09:00-10:15 h. Tema introductori: repàs de conceptes bàsics d’orgànica
   • Cristina Tudanca Beltran 
  • 10:15-11:30 h. Tema 1. Hidrocarburs I: Alcans. Alquens. Diens i poliens
   • Cristina Tudanca Beltran 
  • 11:30-12:45 h. Tema 2. Hidrocarburs II. Alquins, Cicloalcans. Hidrocarburs aromàtics
   • Cristina Tudanca Beltran 
  • 12:45-14:00 h. Tema 3. Alcohols
   • Cristina Tudanca Beltran 
Enrollment

Inscripció obligatòria.

Nombre mínim d’inscrits: 20

  Normal enrollment
FeeFree
Lecturer
Cristina Tudanca Beltran
Professora-tutora UNED Barcelona
Aimed at
Estudiants de l'assignatura "Principals Compostos Químics" de 1r curs del Grau en Química.
Goals
Reforçar els coneixements bàsics us permetrà avançar en l'assignatura i enfrontar-vos als exàmens.
Methodology
 • Cada tema tindrà uns 30' de conceptes teòrics bàsics i 45' per a l'aplicació pràctica dels conceptes tractats a través del treball amb grups.
 • En la part pràctica, es muntaran estacions, grups diferents de treball cooperatiu per resoldre preguntes tipus test i tipus de desenvolupament de cada tema.
 • More
  UNED Provincia de Barcelona
  Avda. de Rio de Janeiro, 56-58
  08016 Barcelona Barcelona
  93 396 80 59 / activitats@barcelona.uned.es