Aceptar
EspañolEnglish
 • Barcelona

 • Online

 • Cursos de centros

Online
del 17 al 24 de abril de 2021

Taller d'anàlisi i interpretació de dades (Estadística)

Imprimir PDF

* MATRÍCULA TANCADA

* La modalitat del Curs serà exclusivament online. 

L'era de la informació en què vivim requereix que sapiguem manejar dades. Els professionals dels més diversos àmbits necessiten llegir correctament aquestes dades, analitzar-los i treure conclusions d'ells. Com més gran sigui l'habilitat amb aquestes tasques major serà la nostra capacitat d'analitzar la realitat i, per tant, prendre decisions el més correctes possibles.

Lugar y fechas
Del 17 al 24 de abril de 2021
De 10:00 a 13:00 h.


Online
Esta actividad se desarrolla exclusivamente online.
Programa
 • sábado, 17 de abril
  • 10:00-13:00 h. - Lectura de dades
   - Resum i síntesi
   - Visualització
   • Ernest Pons Fanals Professor-tutor UNED Barcelona
 • sábado, 24 de abril
  • 10:00-13:00 h. - Tècniques d'anàlisis
   - Interpretació
   - Conclusions
   • Ernest Pons Fanals Professor-tutor UNED Barcelona
Asistencia
Esta actividad se desarrolla exclusivamente online.
Inscripción

Nombre mínim d’inscrits: 15

Si realitza el pagament per ingrés o transferència bancària, haurà d'enviar el justificant de pagament a: suportestudiant@barcelona.uned.es
Places limitades

Devolució de l'import de la inscripció:
- S'efectuarà únicament si se sol·licita amb almenys 3 dies hàbils d'antelació al dia de començament de l'activitat, i sempre justificada per causes de malaltia o incompatibilitat laboral sobrevinguda, per al que l'alumne haurà de presentar la documentació que així ho acrediti.
- Una vegada començat el curs no es realitzaran devolucions.
- Es podrà anul·lar un curs si concorren condicions excepcionals relacionades amb aspectes docents o d'infraestructura econòmica i material que impedeixin la seva correcta celebració. En tal cas, l'alumne tindrà un termini de 3 mesos des de la data de cancel·lació, per a sol·licitar la devolució de l'import de la matrícula.

  Matrícula Ordinaria
Precio18 €
Ponente
Ernest Pons Fanals
Professor-tutor UNED Barcelona
Dirigido a
Tots els estudiants dels primers cursos de grau. No es requereixen coneixements previs concrets.
Titulación requerida
Requisits:  És necessari tenir instal·lats els següents programes: Excel i Teams.

Els Estudiants de la UNED poden disposar ja de 15 activacions personals i gratuïtes del paquet Microsoft Office 365 proplus, gràcies a l'acord aconseguit entre Microsoft i la universitat.

Les descàrregues es poden realitzar a través del Campus, al qual s'accedeix prèvia autenticació, des de la pestanya «Mi Escritorio», apartat «Activaciones gratuitas de Office 365 ProPlus»

Objetivos
El taller té com a objectiu desenvolupar habilitats per llegir, resumir, analitzar i treure conclusions d'informació disponible en forma de dades numèriques. Aquestes habilitats seran després de molta utilitat en les assignatures d'estadística dels diferents graus.
Metodología
Cadascuna de les sessions s'organitza en forma de taller, a partir d'un cas pràctic. I cadascun d'aquests casos es refereix a una situació real, que té com a punt de partida una notícia publicada recentment en algun mitjà de comunicació. Els estudiants treballaran sobre aquests casos pràctics en grups reduïts (3-4), utilitzant un ordinador i una guia de treball específicament preparada per al taller.
Más información
UNED Provincia de Barcelona
Avda. de Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59 / suportestudiant@barcelona.uned.es
 • Facebook

 • Twitter

 • UNED