EspañolEnglishEuskera

Cursos y actividades

from September, 22nd 2020 to October, 29th 2020

El món des d'una finestra. De la realitat líquida a la nova realitat (Virtual)

  • Barcelona

  • Online

  • Cursos de centros

  • from September, 22nd 2020 to October, 29th 2020

This activity is not approved and therefore its content is subject to change or disability.
Online
from September, 22nd 2020 to October, 29th 2020

El món des d'una finestra. De la realitat líquida a la nova realitat (Virtual)

Print PDF

Aquestes darrers mesos molta gent s'ha vist abocada a contemplar el món des d'una finestra (virtual) tot sovint amb la intenció de copsar la gens habitual realitat que semblava construir-se dia a dia d'ençà de la declaració de la pandèmia. Hi ha qui insisteix en denominar com a "nova realitat" el resultat d'aquest complex procés; tanmateix, creixen les veus que apunten si més no a la necessitat d'analitzar críticament aquesta suposada nova realitat ja que molts dels elements que la conformarien vindrien de processos anteriors.

Dates and places
From September, 22nd 2020 to October, 29th 2020
16:30 to 17:30 h.


Online
The course may be followed online, either on live stream mode or on recorded live stream mode.
Program
I els nostres drets?
L'estat d'alarma ens ha permès reflexionar sobre com els drets fonamentals poden
restringir-se o suspendre's de forma generalitzada i no només a grups concrets com venia
succeint des de la proclamació de la declaració. Fins i tot veure com poden reinterpretar-se
o generar-se de nou.
Ens proposem aproximar-nos a partir d'alguns dels incompliments, violacions,
reivindicacions… més actuals com l'habitatge, l'educació la vida, la igualtat...

Quin món deixem?
Hi ha qui apuntava al 2019 l'any definitiu per assolir un canvi de paradigma que replantegés
la relació de la humanitat amb el medi ambient com a conseqüència de la interpel·lació que
els més joves feien a la població adulta tot reclamant els seus drets recollits en el principi de
la sostenibilitat articulat a principis dels 80.

Si Ludd aixequés el cap…
És una aposta per analitzar el paper de la tecnologia a les nostres societats més enllà de la
seva dimensió instrumental. I ho farem posant especial atenció al món del treball.

Carrers calents, xarxes cremant?
Quin paper donem als moviments socials en aquest nou context? Som davant de noves
formes d'acció? L'espai públic està perdent la seva condició d'escenari preferent de les
lluites? Quin paper ocupen els espais virtuals? Els podem considerar equiparables?
Aquestes i moltes altres preguntes ens han de servir per reflexionar sobre mobilitzacions
diverses i també sobre nous actors que fins ara sempre l'havien rebutjat o perseguit.

On ha quedat el demos?
Ens proposem analitzar el nostre model d'organització política a partir de preguntar-nos
sobre si la democràcia com a model polític està en crisi. Hi ho farem prestant atenció a
qüestions com l'anomenat estat profund, els poders i la seva separació, el populisme, la
política de les emocions, noves formes comunicatives...
Attendance
The course may be followed online, either on live stream mode or on recorded live stream mode.
Enrollment
  Ordinary enrolment
Fee36 €
Other cycle activities
This activity belongs to the cycle La Gent Gran online, formed by the following activities:

Lecturer
Miguel Doñate Sastre
Antropòleg, professor tutor de la UNED, professor de la UB i membre de l'associació COPSAT
Aimed at
Persones més grans de 55 anys
Goals
  • Aprofundir en el coneixement d’alguns fenòmens socioculturals rellevants de l’actualitat des de la perspectiva antropològica.
  • Traçar les continuïtats, discontinuïtats i innovacions que en aquests fenòmens s’observen.
  • Dotar d’elements i instruments que permetin analitzar críticament els fenòmens socioculturals, tot prestant especial atenció al procés de construcció dels discursos i representacions dominants però també a les respostes que des de la subalternitat es produeixen.
  • Familiaritzar-se amb alguns dels principals conceptes, mètodes i teories de l’Antropologia sociocultural.
Methodology
El curs es farà en modalitat virtual. Es farà una doble sessió setmanal d'una hora cada una d'elles. El comput total és d'11 hores.
More
UNED Provincia de Barcelona
Avda. de Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona Barcelona
93 396 80 59 / activitats@barcelona.uned.es