Portal Web de la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia

Logo de la UNED
On-site
October, 24th 2018

Jornada d'Acollida per a nous alumnes de Grau (24 octubre)

Print PDF

Sessions obertes a tots els estudiants que inicien els seus estudis en la UNED. Orientacions útils sobre la metodologia d'estudi, els recursos disponibles i els serveis del Centre (exàmens, tutories, cursos virtuals,...). 

Dirigides als futurs estudiants de Grau:

- Admissió i matrícula

- Campus Uned (com consultar el calendari d'exàmens, notes, com demanar un certificat, activació i consulta del Correu Uned,...)

- Plataforma Alf (guia d'estudi, entrega de proves d'avaluació, consulta de fòrums,...)

- Tutories presencials (horari de tutories, consulta d'incidències,...)

- Tutories AVIP (oferta del servei, com accedir,...)

Dates and places
October, 24th 2018
11:00 to 12:30 h.
Places: Sala de reuniones-sta.coloma
Lugar: UNED Santa Coloma

Recinte Torribera, Edifici la Torre

C/Prat de la Riba,171

08924 Santa Coloma de Gramenet


On-site
This activity is developed in presence.
Enrollment
  Normal enrollment
FeeFree
Lecturer
Luisa Ramos
Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiant - Uned Santa Coloma
Aimed at
Futurs alumnes de Grau que volen conèixer el funcionament dels estudis de Grau a la UNED i els serveis presencials i en línia que disposen.
More
UNED Provincia de Barcelona_ Santa Coloma de Gramenet
C/Prat de la Riba, 171
08924 Santa Coloma de Gramenet Barcelona
93 468 28 19 / suportestudiant@barcelona.uned.es