Portal Web de la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia

Logo de la UNED
On-site
October, 10th 2016

Jornada d'Acollida 10 octubre 2016 (St. Boi)

Print PDF

Un cop ja t’has matriculat, a les jornades d’acollida t’expliquem:

- Campus Uned (com consultar el calendari d'exàmens, notes, com demanar un certificat, activació i consulta del Correu Uned,...)

- Plataforma Alf (guia d'estudi, entrega de proves d'avaluació, consulta de fòrums,...)

- Tutories presencials (horari de tutories, consulta d'incidències,...)

- Tutories AVIP (oferta del servei, com accedir,...)

Dates and places
October, 10th 2016
19:00 to 20:30 h.

Lugar: UNED Sant Boi

Edifici l'Olivera

Plaça Montserrat Roig, 1, 1a planta

08830 Sant Boi de Llobregat


On-site
This activity is developed in presence.
Lecturer
Sergi Riera i Garcia
Coordinador del Centre de la UNED de Sant Boi de Llobregat
More
UNED Provincia de Barcelona- Sant Boi de Llobregat
Edifici l'Olivera Plaça Montserrat Roig, nº1
08830 Sant Boi de Llobregat Barcelona
93 654 53 33 / info@santboi.uned.es