EspañolEnglishEuskeraCatalà

Asignatura: Everyday and casual English II. (Presencial a Olot) 30h

Fechas
Del 1 de febrero al 31 de mayo de 2023
Aulas
Espacios en los que se desarrolla:
Profesores que la imparten
Moure Rosalia
Cuatrimestre
Esta asignatura se impartirá en el 2º Cuatrimestre
Descripción
n aquest curs intentarem aprendre el màxim a comunicar-nos en anglès en situacions del dia a dia.

Millorar la comprensió i la fluïdesa comunicativa en situacions de la vida quotidiana.

Adquirir  nou vocabulari mitjançant "speaking" i "listening"

Posarem el màxim èmfasi en la comunicació oral, ja sigui per adquirir la comprensió comunicativa com la millora en l’entonació i dicció. Les classes seràn el màxim 

d ’amenes amb la utilització de recursos visuals i auditius (vídeos, cançons i jocs).