Accept
EspañolEnglish

Cursos y actividades

from March, 2nd 2015 to March, 4th 2015

(B2) Curs semi intesiu d'Anglès de preparació del Nivell Avançat

 • Barcelona

 • On-site

 • Cursos de centros

 • from March, 2nd 2015 to March, 4th 2015

On-site
from March, 2nd 2015 to March, 4th 2015

(B2) Curs semi intesiu d'Anglès de preparació del Nivell Avançat

Print PDF

Curs de 150 hores amb 80 de presencialitat i 70 hores d'auto aprenentatge. Curso de 150 horas con 80 de presencialidad y 70 horas de auto aprendizaje.

Dates and places
From March, 2nd 2015 to March, 4th 2015
09:00 to 13:00 h.


Hours
Teaching hours: 150
On-site
This activity is developed in presence.
Program
 • Monday, March, 2nd 2015
  • 09:00-13:00 h. Clase presencial
   • Steven George Mcqueenie 
 • Wednesday, March, 4th 2015
  • 09:00-13:00 h. Clase presencial
   • Steven George Mcqueenie 
Enrollment

 • Data límit d'inscripció: 25 febrer
 • Fecha límite de inscripción: 25 de febrero

 • Es pot fer pagament únic o fraccionat en dues vegades.
 • Pagament únic: fins 25 de febrer.
 • Pagament fraccionat: primer pagament fins 25 de febrer i segon pagament fins el 9 de març.
 • Se puede hacer pago único o fraccionado en dos veces. Pago único: hasta el 25 de febrero. Pago fraccionado: primer pago hasta el 25 de febrero y segundo pago hasta el 9 de marzo.

 • Es retornarà l'import íntegre de matrícula si el centre no pot obrir un grup per falta de matrícula.
 • Si l'alumne sol·licita anul·lació de matrícula, es retornarà la totalitat de l'import pagat del curs menys 40€ en concepte de despeses administratives, sempre que l'anul·lació es faci abans del 25 de febrer. No es retornarà cap import després d'aquesta data.
 • Si el alumno solicita anulación de matrícula, se devolverá la totalidad del importe pagado del curso menos 40€ en concepto de gastos administrativos, siempre que la anulación se haga antes del 25 de febrero. No se devolverá ningún importe después de esta fecha.

 • La matrícula definitiva quedarà condicionada al lliurament per correu electrònic (activitats@barcelona.uned.es) o portant presencialment el resguard de pagament que haurà de realitzar-se abans de la data final de matrícula.
 • La matrícula definitiva quedará condicionada al envío por correo electrónico (activitats@barcelona.uned.es) o presentándolo presencialmente al Centro el resguardo de pago que se tendrá que realizar antes de la fecha final de matrícula.

La matrícula especial es para estudiantes universitarios. Deberán justificar que estan estudiando en otras universidades.

  Ordinary enrolment Students UNED Special Tutores del centro
Fee390 €340 €360 €340 €
Directed by
Ian Stephens
B.A (Hons)-Staffordshire University. DELTA-University of Cambridge
Lecturer
Steven George Mcqueenie
Profesor tutor del C. A. UNED Provincia de Barcelona
Aimed at
Públic en general.
Público en general.
Prerequisites
S'aconsella tenir el nivell B1 superat. Se aconseja tener B1 superado.
More
UNED Provincia de Barcelona
Avda. de Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona Barcelona
93 396 80 59 / activitats@barcelona.uned.es
 • Facebook

 • Twitter

 • UNED