Aceptar
EspañolEnglishEuskera

Cursos y actividades

del 11 de octubre de 2014 al 20 de enero de 2015

Curso semi intensivo de inglés nivel avanzado (B2)

 • Barcelona

 • Presencial

 • Cursos de centros

 • del 11 de octubre de 2014 al 20 de enero de 2015

Presencial
del 11 de octubre de 2014 al 20 de enero de 2015

Curso semi intensivo de inglés nivel avanzado (B2)

Imprimir PDF

Curs de 150 hores amb 80 de presencialitat i 70 hores d'auto aprenentatge. Curso de 150 horas con 80 de presencialidad y 70 horas de auto aprendizaje.

Lugar y fechas
Del 11 de octubre de 2014 al 20 de enero de 2015


Horas
Horas lectivas: 150
Presencial
Esta actividad se desarrolla presencialmente.
Programa
 • sábado, 11 de octubre de 2014
  • 09:00-13:00 h. Clase presencial
   • Steven George Mcqueenie Profesor tutor del C. A. UNED Provincia de Barcelona
 • martes, 14 de octubre de 2014
  • 18:00-21:00 h. Clase presencial
   • Steven George Mcqueenie Profesor tutor del C. A. UNED Provincia de Barcelona
 • sábado, 18 de octubre de 2014
  • 09:00-13:00 h. Clase presencial
   • Steven George Mcqueenie Profesor tutor del C. A. UNED Provincia de Barcelona
 • martes, 21 de octubre de 2014
  • 18:00-21:00 h. Clase presencial
   • Steven George Mcqueenie Profesor tutor del C. A. UNED Provincia de Barcelona
 • sábado, 25 de octubre de 2014
  • 09:00-13:00 h. Clase presencial
   • Steven George Mcqueenie Profesor tutor del C. A. UNED Provincia de Barcelona
 • martes, 28 de octubre de 2014
  • 18:00-21:00 h. Clase presencial
   • Steven George Mcqueenie Profesor tutor del C. A. UNED Provincia de Barcelona
 • martes, 4 de noviembre de 2014
  • 18:00-21:00 h. Clase presencial
   • Steven George Mcqueenie Profesor tutor del C. A. UNED Provincia de Barcelona
 • sábado, 8 de noviembre de 2014
  • 09:00-13:00 h. Clase presencial
   • Steven George Mcqueenie Profesor tutor del C. A. UNED Provincia de Barcelona
 • martes, 11 de noviembre de 2014
  • 18:00-21:00 h. Clase presencial
   • Steven George Mcqueenie Profesor tutor del C. A. UNED Provincia de Barcelona
 • sábado, 15 de noviembre de 2014
  • 09:00-13:00 h. Clase presencial
   • Steven George Mcqueenie Profesor tutor del C. A. UNED Provincia de Barcelona
 • martes, 18 de noviembre de 2014
  • 18:00-21:00 h. Clase presencial
   • Steven George Mcqueenie Profesor tutor del C. A. UNED Provincia de Barcelona
 • sábado, 22 de noviembre de 2014
  • 09:00-13:00 h. Clase presencial
   • Steven George Mcqueenie Profesor tutor del C. A. UNED Provincia de Barcelona
 • martes, 25 de noviembre de 2014
  • 18:00-21:00 h. Clase presencial
   • Steven George Mcqueenie Profesor tutor del C. A. UNED Provincia de Barcelona
 • sábado, 29 de noviembre de 2014
  • 09:00-13:00 h. Clase presencial
   • Steven George Mcqueenie Profesor tutor del C. A. UNED Provincia de Barcelona
 • martes, 2 de diciembre de 2014
  • 18:00-21:00 h. Clase presencial
   • Steven George Mcqueenie Profesor tutor del C. A. UNED Provincia de Barcelona
 • martes, 9 de diciembre de 2014
  • 18:00-21:00 h. Clase presencial
   • Steven George Mcqueenie Profesor tutor del C. A. UNED Provincia de Barcelona
 • sábado, 13 de diciembre de 2014
  • 09:00-13:00 h. Clase presencial
   • Steven George Mcqueenie Profesor tutor del C. A. UNED Provincia de Barcelona
 • martes, 16 de diciembre de 2014
  • 18:00-21:00 h. Clase presencial
   • Steven George Mcqueenie Profesor tutor del C. A. UNED Provincia de Barcelona
 • sábado, 20 de diciembre de 2014
  • 09:00-13:00 h. Clase presencial
   • Steven George Mcqueenie Profesor tutor del C. A. UNED Provincia de Barcelona
 • sábado, 10 de enero de 2015
  • 09:00-13:00 h. Clase presencial
   • Steven George Mcqueenie Profesor tutor del C. A. UNED Provincia de Barcelona
 • martes, 13 de enero de 2015
  • 18:00-21:00 h. Clase presencial
   • Steven George Mcqueenie Profesor tutor del C. A. UNED Provincia de Barcelona
 • sábado, 17 de enero de 2015
  • 09:00-13:00 h. Clase presencial
   • Steven George Mcqueenie Profesor tutor del C. A. UNED Provincia de Barcelona
 • martes, 20 de enero de 2015
  • 18:00-21:00 h. Clase presencial
   • Steven George Mcqueenie Profesor tutor del C. A. UNED Provincia de Barcelona
Inscripción

 • Data límit d'inscripció: 9 d'octubre
 • Fecha límite de inscripción: 9 de octubre

 • Es pot fer pagament únic o fraccionat en dues vegades.
 • Pagament únic: fins l'11 d'octubre.
 • Pagament fraccionat: primer pagament fins l'11 d'octubre i segon pagament fins el 4 de novembre.
 • Se puede hacer pago único o fraccionado en dos veces. Pago único: hasta el 11 de octubre. Pago fraccionado: primer pago hasta el 11 de octubre y segundo pago hasta el 4 de noviembre.

 • Es retornarà l'import íntegre de matrícula si el centre no pot obrir un grup per falta de matrícula.
 • Si l'alumne sol·licita anul·lació de matrícula, es retornarà la totalitat de l'import pagat del curs menys 40€ en concepte de despeses administratives, sempre que l'anul·lació es faci abans de l'11 d'octubre. No es retornarà cap import després d'aquesta data.
 • Si el alumno solicita anulación de matrícula, se devolverá la totalidad del importe pagado del curso menos 40€ en concepto de gastos administrativos, siempre que la anulación se haga antes del 11 de octubre. No se devolverá ningún importe después de esta fecha.

 • La matrícula definitiva quedarà condicionada al lliurament per correu electrònic (activitats@barcelona.uned.es) o portant presencialment el resguard de pagament que haurà de realitzar-se abans de la data final de matrícula.
 • La matrícula definitiva quedará condicionada al envío por correo electrónico (activitats@barcelona.uned.es) o presentándolo presencialmente al Centro el resguardo de pago que se tendrá que realizar antes de la fecha final de matrícula.

La matrícula especial es para estudiantes universitarios. Deberán justificar que estan estudiando en otras universidades.

  Matrícula Ordinaria Alumnos UNED Especial Tutores del centro
Precio390 €340 €360 €340 €
Dirigido por
Ian Stephens
B.A (Hons)-Staffordshire University. DELTA-University of Cambridge
Ponente
Steven George Mcqueenie
Profesor tutor del C. A. UNED Provincia de Barcelona
Dirigido a
Públic en general.
Público en general.
Titulación requerida
Poden matricular-se en aquest curs tots aquells que tinguin fets els 18 anys o que els facin abans del dia 31 d'agost de 2015 i que acreditin tenir el nivell B1 superat. Pueden matricularse en este curso todos aquellos que tengan hechos los 18 años o que los hagan antes del día 31 de agosto de 2015 y que acrediten tener el nivel B1 superado.

Prova de nivell:

La prova de nivell és obligatòria per aquells que no pugin acreditar que tenen superat el nivell B1 per accedir-hi. Dia: 7 d'octubre Hora: 18 hores

Prueba de nivel:

La prueba de nivel es obligatoria para aquellos que no puedan acreditar que tienen superado el nivel B1 para acceder.

Día: 7 de octubre Hora: 18 horas
Más información
UNED Provincia de Barcelona
Avda. de Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona Barcelona
93 396 80 59 / activitats@barcelona.uned.es
 • Facebook

 • Twitter

 • UNED