Aceptar
EspañolEnglish
del 8 de octubre de 2014 al 28 de enero de 2015

Uned Senior (2014-2015)

  • Ripoll

  • Presencial

  • Senior

Presencial
del 8 de octubre de 2014 al 28 de enero de 2015

Uned Senior (2014-2015)

Imprimir PDF

Coneixement sense límits

Coneixement sense límits

Lugar y fechas
Del 8 de octubre de 2014 al 28 de enero de 2015
De 17:30 a 19:00 h.


Horas
Horas lectivas: 30 h. por asignatura
Presencial
Esta actividad se desarrolla presencialmente.
Asignaturas impartidas en este centro
  Matrícula Ordinaria
primer cuatrimestre
Informática nivel avanzado I 50 €
Informática nivel elemental 50 €
Informática nivel intermedio A I 50 €
Revivimos nuestra história: 1714-2014 50 €
segundo cuatrimestre
Alimentación equilibrada y bienestar nutricional 50 €
Informática nivel avanzado II 50 €
Informática nivel elemental 50 €
Informática nivel intermedio A II 50 €
Plazo de matrícula
Del 15 de septiembre de 2014 al 8 de octubre de 2014 o hasta completar las plazas. La matrícula se realizará a través de esta página o en la secretaría del centro.
Ponente
Quim Moret
Dirigido a
La UNED-SENIOR s'adreça a les persones majors de 55 anys, amb independència de la formació acadèmica que tinguin, interessades en enriquir els seus coneixements.

____________________________________________________________________________________________________________________

La UNED-SENIOR se dirige a las personas mayores de 55 años, con independencia de la formación académica que posean, interesadas en enriquecer sus conocimientos.
Objetivos
ELS OBJECTIUS SÓN:

1. Oferir formació en temàtiques que interessen a les persones de més de 50 anys, per tal de millorar la seva qualitat de vida.
2. Proporcionar coneixements, aprenentatges i estratègies per al desenvolupament integral i l’autonomia personal.
3. Afavorir la comunicació a través de les relacions interpersonals i de la trobada intergeneracional.
4. Proporcionar tots aquells elements necessaris per a un millor coneixement de l’entorn cultural.

______________________________________________________________________________________________________________

LOS OBJETIVOS SON:

*Ofrecer formación en temáticas que interesan a las personas de más de 55 años, con el fin de mejorar su calidad de vida.
*Proporcionar conocimientos, aprendizajes y estrategias para el desarrollo integral y la autonomía personal.
*Favorecer la comunicación a través de las relaciones interpersonales y del encuentro intergeneracional.
*Proporcionar todos aquellos elementos necesarios para un mejor conocimiento del entorno cultural.
Metodología
La UNED SENIOR s'imparteix presencialment, amb sessions que tenen lloc en els Centres Associats de la UNED.
La metodologia se centra en les característiques específiques de la forma d'aprendre dels participants, tenint en compte els següents aspectes:
La UNED-SENIOR assumeix que les persones no aprenen només a partir de l'ensenyament, sinó també de l'experiència.
Els mètodes educatius es recolzaran en el teixit dinamitzador que ofereixen les potencialitats personals, així com en l'experiència personal i laboral dels participants.
A cada assignatura s'identificaran els centres d'interès tenint en compte les motivacions i necessitats dels participants.
Es fomentaran les activitats culturals.
_________________________________________________________________________________________________________________

La UNED SENIOR se imparte presencialmente, con sesiones que tienen lugar en los Centros Asociados de la UNED.
La metodología se centra en las características específicas de la forma de aprender de los participantes, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
La UNED-SENIOR asume que las personas no aprenden sólo a partir de la enseñanza, sino también de la experiencia.
Los métodos educativos se apoyarán en el tejido dinamizador que ofrecen las potencialidades personales, así como en la experiencia personal y laboral de los participantes.
En cada asignatura se identificarán los centros de interés teniendo en cuenta las motivaciones y necesidades de los participantes.
Se fomentarán las actividades culturales.
Más información
Ripoll
Calle Progrès, 22
17500 Ripoll Gerona
/ secretaria@girona.uned.es
Imágenes de la actividad
  • Facebook

  • Twitter

  • UNED