Aceptar
EspañolEnglish
del 19 al 20 de junio de 2013

3a Jornada del Codi Civil de Catalunya

 • Santa Coloma de Gramenet

 • Presencial

 • 1.0 créditos

 • Extensión Universitaria

Presencial
del 19 al 20 de junio de 2013

3a Jornada del Codi Civil de Catalunya

Imprimir PDF

La jornada té com a finalitat donar a conèixer els temes d'actualitat en la pràctica del Dret Civil Català. La jornada tiene como finalidad dar a conocer los temas de actualidad en la práctica del Derecho Civil Catalán.

Seus on es realitzarà aquesta jornada:

Dimecres 19 de juny. Presencialment al centre de Barcelona - Les Corts i per videoconferència als centres de Santa Coloma de Gramenet i Girona.

Dijous 20 de juny. Presencialment al centre de Santa Coloma de Gramenet i per videoconferència als centres de Barcelona-Les Corts i Girona.

Sede donde se realizará esta jornada:

Miércoles 19 de junio. Presenciamente en el centro de Barcelona-Les Corts y por videoconferencia en los centros de Santa Coloma de Gramenet i Girona.

Jueves 20 de junio. Presencialmente en el centro de Santa Coloma de Gramenet i por videoconferencia en los centros de Barcelona-Les Corts i Girona.

Lugar y fechas
Del 19 al 20 de junio de 2013


Horas
Horas lectivas: 20
Créditos
1 crédito ECTS y 2 créditos de libre configuración.
Presencial
Esta actividad se desarrolla presencialmente.
Programa
 • miércoles, 19 de junio
  • 16:30-17:00 h. Presentació i obertura de la Jornada.
   Presentación y apertura de la Jornada.
   • Joan Carles Ollé Favaró Decano del Colegio de Notarios de Cataluña
   • Carmen Burgos-Bosch Mora Presidenta de la Fundació Roca Sastre
   • Mercè Boixareu Vilaplana Directora del Consorci Universitari del C. A. de la UNED Província de Barcelona i Directora del Campus Nord-est.
  • 17:00-17:45 h. La propietat i l'herència en el dret civil català i la seva publicitat registral.
   La propiedad y la herencia en el derecho civil catalán y su publicidad registral.
   • Jesús Julián Fuentes Martínez Notari de Barcelona
  • 18:00-18:45 h. Nous plantejaments sociojuridics davant l'actual context econòmic.
   Nuevos planteamientos sociojurídicos delante del actual contexto económico.
   • Santiago Vidal Marsal Magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona
  • 18:45-19:00 h. Col·loqui.
   Coloquio.
   • 19:00-19:15 h. Pausa.
    Descanso.
    • 19:15-20:00 h. Els principis del dret successori català.
     Los principios del derecho sucesorio catalán.
     • Jordi Puente González Notari de Lleida
   • jueves, 20 de junio
    • 16:30-17:15 h. Els pactes successoris i el seu accés al Registre de la Propietat.
     Los pactos sucesorios y su acceso al Registro de la Propiedad.
     • Albert Domingo Castellà Notari de Vilassar de Mar
    • 17:15-18:00 h. Els pactes pre-nupcials des de la perspectiva dels advocats de família.
     Los pactos pre-nupciales desde la perspectivade los abocados de familia.
     • Francesc Vega Sala Advocat
    • 18:00-18:15 h. Col·loqui.
     Coloquio.
     • 18:15-18:30 h. Pausa.
      Descanso.
      • 18:30-19:15 h. L'heterogeneïtat del fet familiar i la seva incidència en el dret civil de Catalunya.
       La heterogeniedad del hecho familiar y su incidencia en el derecho civil de Cataluña.
       • Carlos Villagrasa Alcaide Profesor titular de Derecho Civil de la UB y de la UNED y Coordinador del Centro de la UNED de Santa Coloma de Gramenet
      • 19:15-19:30 h. Col·loqui
       Coloquio
       • 19:30-20:00 h. Cloenda
        Clausura
        • Fátima Yáñez Vivero Vicedegana de la Facultat de Dret de la UNED
        • Lídia Guinart Moreno Tinent d'Alcalde d'Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns. Polítiques d'Igualtat de Gènere i Innovació i Universitat.
      Inscripción

      Enviar el justificante de pago a: activitats@barcelona.uned.es

        Matrícula Ordinaria
      Precio15 €
      Dirigido por
      Fátima Yáñez Vivero
      Vicedegana de la Facultat de Dret de la UNED
      Coordinado por
      Carlos Villagrasa Alcaide
      Profesor titular de Derecho Civil de la UB y de la UNED y Coordinador del Centro de la UNED de Santa Coloma de Gramenet
      Ponentes
      Santiago Vidal Marsal
      Magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona
      Carmen Burgos-Bosch Mora
      Presidenta de la Fundació Roca Sastre
      Joan Carles Ollé Favaró
      Decano del Colegio de Notarios de Cataluña
      Mercè Boixareu Vilaplana
      Directora del Consorci Universitari del C. A. de la UNED Província de Barcelona i Directora del Campus Nord-est.
      Jesús Julián Fuentes Martínez
      Notari de Barcelona
      Jordi Puente González
      Notari de Lleida
      Albert Domingo Castellà
      Notari de Vilassar de Mar
      Francesc Vega Sala
      Advocat
      Marta Clausí Sifré
      Notaria
      Lídia Guinart Moreno
      Tinent d'Alcalde d'Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns. Polítiques d'Igualtat de Gènere i Innovació i Universitat.
      Sistema de evaluación
      Els interessats en obtenir un certificat acreditatiu hauran de fer un resum d'un foli de cadascuna de les ponències realitzades durant els dos dies, per tal de complementar les hores corresponents.
      El termini màxim de lliurament serà el dia 31 de juny i caldrà enviar-ho per correu electrònic a cvillagrasa@santa-coloma.uned.es
      Los interesados en obtener un certificado acreditativo tendrá que realizar un resumen de un folio, de ccada una de las ponencias realizadas durante los dos días, para completar las horas correspondientes. El plazo máximo de entrega serà el día 31 de junio y será necesario enviarlo por correo electrónico a cvillagrasa@santa-coloma.uned.es
      Colaboradores

      Organiza

      Col·legi de Notaris de Catalunya
      Fundació Roca Sastre
      C.A. de la UNED Província de Barcelona
      Más información
      UNED Provincia de Barcelona_ Santa Coloma de Gramenet
      C/Prat de la Riba, 171
      08924 Santa Coloma de Gramenet Barcelona
      93 468 28 19 / activitats@barcelona.uned.es
      • Facebook

      • Twitter

      • UNED