EspañolEnglishEuskeraCatalà

Extensión Universitaria

del 6 al 8 de noviembre de 2023

Zibersegurtasuna 360°: Babestu zure bizitza digitala / Ciberseguridad 360°: Protege tu vida digital

 • Vitoria - Gasteiz

 • Online

 • 0.5 créditos

 • Extensión Universitaria

 • del 6 al 8 de noviembre de 2023

Online
del 6 al 8 de noviembre de 2023

Zibersegurtasuna 360°: Babestu zure bizitza digitala / Ciberseguridad 360°: Protege tu vida digital

Imprimir PDF

Babestu zure bizitza digitala / Protege tu vida digital

Gaur egun, gailu teknologikoen erabilera eta interneterako konexioa gero eta ohikoagoak dira gure eguneroko bizitzan. Horregatik, funtsezkoa da sarean gure segurtasuna eta pribatutasuna bermatzeko beharrezkoak diren neurriak ezagutzea. "Zibersegurtasuna 360º: Babestu zure bizitza digitala" ikastaroa parte-hartzaileei beren informazio pertsonala babesteko eta eraso informatikoen biktima ez izateko beharrezkoak diren ezagutzak eta trebetasunak emateko diseinatu da.

/

Hoy en día, el uso de dispositivos tecnológicos y la conexión a internet son cada vez más frecuentes en nuestra vida diaria. Por esta razón, es fundamental conocer las medidas necesarias para garantizar nuestra seguridad y privacidad en línea. El curso "Ciberseguridad 360°: Protege tu vida digital" ha sido diseñado para brindar a las personas participantes los conocimientos y habilidades necesarios para proteger su información personal y evitar ser víctimas de ataques informáticos.

Lugar y fechas
Del 6 al 8 de noviembre de 2023
De 17:30 a 19:30 h.


Horas
Horas lectivas: 10
Créditos
0.5 créditos ECTS.
Online
Esta actividad se desarrolla exclusivamente online.
Programa
 • lunes, 6 de noviembre
  • 17:30-19:30 h. - 1. Modulua: Zibersegurtasunari sarrera (ordu 1)  
        Arriskuak eta mehatxuak sarean
        Pasahitzak babestea eta bi faktoreen autentifikazioa
        Sareen segurtasuna: oinarriak 

   -2. Modulua:  Pribatasuna sarean (ordu 1)
        Softwarearen eta segurasunaren eguneratzeak
        Probatasunaren babespena sare sozialetan eta gailu mugikorretan
        Webcamaren eta mikrofonoaren erabilera segurua

   /


   - Módulo 1: Introducción a la ciberseguridad (1 hora)
         Riesgos y amenazas en línea
         Protección de contraseñas y autenticación de dos factores
         Seguridad de redes: fundamentos

   - Módulo 2: Privacidad en línea (1 hora)
         Actualizaciones de software y seguridad
         Protección de la privacidad en redes sociales y dispositivos móviles
         Uso seguro de la webcam y micrófono
   • Ane Martínez Recio Ingurune digitaleko eta komunikazio digitaleko aholkulari-prestatzailea. Prestakuntza filosofiko sendoa eta Software Libreko Aplikazio Informatikoen Kudeaketan gradu-ondokoa. 20 urteko esperientzia ahalduntze eta eraldaketa digitalaren arloan aholkulari eta iraskale lanetan. Azken hiru urtetan, pertsonek segurtasunaren zirkuituan duten garrantzia aldarrikatu du. Erakundeei teknologia aurreratuen erabileraren eta pribatasunaren eta segurtasunaren babesaren arteko oreka lortzen laguntzeko konpromisoa du.
 • martes, 7 de noviembre
  • 17:30-19:30 h. 3. Modulua: Posta elektroniko segurua (2 ordu)
       Posta elektronikoaren konfigurazio segurua
       Phishing-aren eta spam-aren prebentzioa
       Kriptografiaren erabilera posta elektronikoetan

   /

   Módulo 3: Correo electrónico seguro (2 horas)
       Configuración segura del correo electrónico
       Prevención de phishing y spam
       Uso de criptografía en correos electrónicos
   • Ane Martínez Recio Ingurune digitaleko eta komunikazio digitaleko aholkulari-prestatzailea. Prestakuntza filosofiko sendoa eta Software Libreko Aplikazio Informatikoen Kudeaketan gradu-ondokoa. 20 urteko esperientzia ahalduntze eta eraldaketa digitalaren arloan aholkulari eta iraskale lanetan. Azken hiru urtetan, pertsonek segurtasunaren zirkuituan duten garrantzia aldarrikatu du. Erakundeei teknologia aurreratuen erabileraren eta pribatasunaren eta segurtasunaren babesaren arteko oreka lortzen laguntzeko konpromisoa du.
 • miércoles, 8 de noviembre
  • 17:30-19:30 h. 4. Modulua: Datuak eta babeskopien enkriptazioa (2 ordu)
       Enkriptatzeko tresnen erabilera
       Babeskopien sorpena eta kudeaketa
       Datuen berreskurapena eta, galduz gero, babes-neurriak hartzea

   /

   Módulo 4: Encriptación de datos y copias de seguridad (2 horas)
       Uso de herramientas de encriptación
       Creación y gestión de copias de seguridad
       Recuperación de datos y medidas de protección en caso de pérdida
   • Ane Martínez Recio Ingurune digitaleko eta komunikazio digitaleko aholkulari-prestatzailea. Prestakuntza filosofiko sendoa eta Software Libreko Aplikazio Informatikoen Kudeaketan gradu-ondokoa. 20 urteko esperientzia ahalduntze eta eraldaketa digitalaren arloan aholkulari eta iraskale lanetan. Azken hiru urtetan, pertsonek segurtasunaren zirkuituan duten garrantzia aldarrikatu du. Erakundeei teknologia aurreratuen erabileraren eta pribatasunaren eta segurtasunaren babesaren arteko oreka lortzen laguntzeko konpromisoa du.
Asistencia
Esta actividad se desarrolla exclusivamente online.
Inscripción
  Matrícula Ordinaria
PrecioGratuita
Dirigido por
José Miguel Gil-Garcia Leiva
UNED Vitoria-Gasteizko koordinatzaile teknologikoa
Ponente
Ane Martínez Recio
Ingurune digitaleko eta komunikazio digitaleko aholkulari-prestatzailea. Prestakuntza filosofiko sendoa eta Software Libreko Aplikazio Informatikoen Kudeaketan gradu-ondokoa. 20 urteko esperientzia ahalduntze eta eraldaketa digitalaren arloan aholkulari eta iraskale lanetan. Azken hiru urtetan, pertsonek segurtasunaren zirkuituan duten garrantzia aldarrikatu du. Erakundeei teknologia aurreratuen erabileraren eta pribatasunaren eta segurtasunaren babesaren arteko oreka lortzen laguntzeko konpromisoa du.
Dirigido a
Kurtsoan interesdunak, oro har 

/

Interesados/as en general
Titulación requerida

Bat ere ez 

/

Ninguna

Objetivos
Onlineko arriskuak eta mehatxuak ezagutzea eta horietatik  babesten jakitea.
Zibersegurtasuneko teknika aurreratuak ikastea, hala nola ingeniaritza soziala, phishing-a, malware-a eta antibirusak.
Onlineko pribatutasunaren garrantzia ezagutzea eta sare sozialetan eta gailu mugikorretan babesten jakitea.
Posta elektronikoa modu seguruan konfiguratzen ikastea eta phishing eta spam-aren aurka babestea.
Datuak enkriptatzen eta informazio pertsonalaren segurtasun-kopiak egiten ikastea.

/

Conocer los riesgos y amenazas en línea y cómo protegerse de ellos.
Aprender técnicas avanzadas de ciberseguridad, como la ingeniería social, el phishing, el malware y los antivirus.
Conocer la importancia de la privacidad en línea y cómo protegerla en las redes sociales y dispositivos móviles.
Aprender a configurar el correo electrónico de forma segura y protegerse contra el phishing y el spam.
Aprender a encriptar los datos y hacer copias de seguridad de la información personal.
Metodología
 "Zibersegurtasuna 360º: Babestu zure bizitza digitala" ikastaroa online modalitatean emango da, eta teoria eta praktika konbinatuko dira, benetako adibideak eta ariketa praktikoak erabiliz, ikasleek eskuratutako ezagutzak eguneroko egoeretan aplikatu ahal izan ditzaten. Ikasleen parte-hartze aktiboa sustatuko da, taldeko eztabaidaren eta eztabaiden bidez. Gainera, irakurketa-material gehigarria emango da, ikasleek landutako gaietan sakondu dezaten. Eskolak honela banatuko dira: 2 orduko 3 saio + ikasleak lan autonomoko 4 ordu.

/

Ikastaroak 6 eskola-ordu izango ditu, gehi ikasleak lan autonomoan (irakasleak eskugarri utziko dituen irakurtzeko edo ikusteko materialekin) garatuko dituen beste 4 ordu.
El curso "Ciberseguridad 360°: Protege tu vida digital" se impartirá en modalidad online y se combinará la teoría con la práctica, utilizando ejemplos reales y ejercicios prácticos para que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones cotidianas. Se fomentará la participación activa de los estudiantes a través de discusiones y debates en grupo. Además, se proporcionará material de lectura adicional para que los estudiantes puedan profundizar en los temas tratados. Las clases se dividirán en 3 sesiones de 2 horas + 4 horas de trabajo autónomo por parte del estudiante.
El curso constará de 6 horas lectivas más otras 4 de trabajo autónomo por parte del alumno, consistente en la lectura o el visionado de materiales que indicará el ponente.
Curso desarrollado íntegramente en euskera.
Sistema de evaluación
Saioen % 85ra joatea eta saio praktikoetan planteatuko zaien idatzizko ariketa bat osatzea.

/

Asistencia al 85% de las sesiones y completar por escrito 1 ejercicio que se les planteará en las sesiones prácticas.
Colaboradores

Organiza

Centro Asociado UNED Vitoria-Gasteiz

Financia

Gobierno Vasco
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Esta actividad impacta en los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Más información
UNED Vitoria-Gasteiz
Pedro de Asúa, 2
01008 Vitoria - Gasteiz Álava
945 244 200 / secretaria.alumnos@gasteiz.uned.es
Saltar al contenido
 • Facebook

 • Twitter

 • UNED