EspañolEnglishEuskeraCatalà
 • Vitoria - Gasteiz

 • Online

 • Cursos de centros

 • from November, 20th 2023 to November, 27th 2023

Online
from November, 20th 2023 to November, 27th 2023

Berariazko ikasteko zailtasunak

Print PDF

Hezkuntza-laguntzako berariazko premiak /  Necesidades específicas de apoyo educativo

Ikastaro honen bitartez hezkuntza - premia bereziei buruzko sarrera egingo da. Hauek legean nola dauden jasota eta zeintzuk diren instituzioek bideratzen dituzten baliabideak.

Ikastetxeetan garatzen den detekzio-prozesua, hezkuntza - etapa desberdinetan azalduko da eta, prozesu honetan ikastetxeekin batera lan egiten duten erakunde desberdinak aipatuko dira.

Behin detekzioaren zati teorikoa ezagutu ondoren, hezkuntza- premia bereziak dituzten ikasleekiko esku- hartzean sakonduko da; nola lan egin ikasle hauekin (gela nagusian eta gelatik kanpo), zein metodología desberdin erabiltzen diren, errekurtsoak nola antolatu ( gela bizia, aberaste gela, PT gela)  etab.  Amaitzeko, Orientazio Departamentuak irakasleekin nola koordinatzen den azalduko da. Informazioa irakasleekin nola partekatzen den, behar bereziak dituzten ikasleekin gela nagusian lan egiteko ematen diren orientazioak zeintzuk diren, ikasle hauen tutoreekin nola koordinatu etab.

/

CURSO IMPARTIDO ÍNTEGRAMENTE EN EUSKERA

A través de este curso se realizará una introducción a las necesidades educativas especiales. Cómo están recogidos en la ley y cuáles son los recursos que las instituciones destinan.  El proceso de detección que se desarrolla en los centros se explicará en las diferentes etapas educativas y, en este proceso, se mencionarán las diferentes instituciones que colaboran con los centros.  Una vez conocida la parte teórica de la detección, se profundizará en la intervención con el alumnado con necesidades educativas especiales; cómo trabajar con este alumnado (dentro y fuera del aula principal), qué diferentes metodologías se utilizan, cómo organizar los recursos (aula viva, aula de enriquecimiento, aula PT), etc.  Para finalizar, se explicará cómo se coordina el Departamento de Orientación con el profesorado. Cómo se comparte la información con el profesorado, cuáles son las orientaciones para trabajar en el aula principal con el alumnado con necesidades especiales, cómo coordinarse con los tutores de este alumnado, etc.

Dates and places
From November, 20th 2023 to November, 27th 2023
17:00 to 20:00 h.


Credits
Credits pending.
Online
Live online assistance, no need to go to the center.
Program
 • Monday, November, 20th 2023
  • 17:00-20:00 h. - Ikastaroaren aurkezpena.
   - Hezkuntza behar bereziei buruzko sarrera:
              - Hezkuntza behar berezien inguruko ezaugarri nagusiak.
              - Legeak behar bereziak nola antolatzen ditu.


   - Hezkuntza berezia:
           Detekzio prozesua.
                      Detekzio prozesuan erabiltzen diren teknika desberdinak.
                      Diagnostikoa.
   /

   - Presentación del curso.
   - Introducción a las necesidades educativas especiales:
                 - Principales características de las necesidades educativas especiales.
                 - Cómo la ley ordena las necesidades especiales.


   - Educación especial: 
         Proceso de detección.
                 Diferentes técnicas utilizadas en el proceso de detección.
                  Diagnóstico.
   • Ainhoa Lamariano Hezkuntza Bereziko irakaslea. Pedagogian Graduatua eta Hezkuntza Bereziko Masterduna
 • Monday, November, 27th 2023
  • 17:00-20:00 h. - Eskuhartzea:
           Eskuhartzean nola antolatzen dira errekurtso desberdinak.
           Erabiltzen diren metodologiak.


   - Orientazio Departamentua
           Irakasleekin ematen den koordinazioa.
           Familiekiko esku hartzea.


   /


   - Intervención:
             Cómo se organizan los diferentes recursos en la intervención.
             Metodologías utilizadas.


   - Departamento de Orientación
              Coordinación con el profesorado.
              Intervención con las familias.
   • Ainhoa Lamariano Hezkuntza Bereziko irakaslea. Pedagogian Graduatua eta Hezkuntza Bereziko Masterduna
Attendance
Live online assistance, no need to go to the center.
Enrollment
  Ordinary enrollment
FeeFree
Directed by
Estibaliz Ramos Díaz
Psikologian lizentziaduna eta doktorea Euskal Herriko Unibertsitatean (EHU). UNED-eko irakasle tutorea Psikologiako graduan eta Osasun Psikologia Orokorra Masterrean. EHU-ko Hezkuntza eta Kirol Fakultateko irakasle atxikia Bilakaera eta Hezkuntzaren Psikologia Sailean. /  Profesora-Tutora en UNED Vitoria-Gasteiz y Profesora en la Universidad del País Vasco. Licenciada y Doctora en Psicología por la Universidad del País Vasco
Lecturer
Ainhoa Lamariano
Hezkuntza Bereziko irakaslea. Pedagogian Graduatua eta Hezkuntza Bereziko Masterduna
Aimed at
Hezkuntza arloko profesionalak, hezkutza- premia bereziak dituzten ikasleen familiak eta arlo honetan interesa duen pertsona oro. /

Profesionales del ámbito educativo, familias del alumnado con necesidades educativas especiales y personas interesadas en esta materia.
Prerequisites

Lehentasunez ,(nahiz eta derrigorrezkoa ez izan) formakuntza pedagogian, hezkuntzan, psikopedagogian eta/edo hezkuntza berezian /

Preferentemente (aunque no sea obligatoria) formación en pedagogía, educación, psicopedagogía y/o educación especial.

Goals
-         Hezkuntza - premia bereziak ezagutu.
-         Detekzio prozesua eta ondorengo esku hartzea aztertu.
-         Hezkunta berezira bideratzen diren baliabide desberdinak ezagutu.
-         Ikastetxeek hezkuntza- premiak dituzten ikaseen identifikazioa eta aintzat hartzearen garrantzia defendatzea. Hezkuntza profesionalak behar bereziak dituzten ikasleei zuzendutako neurriak aztertu.


/


- Conocer las necesidades educativas especiales.
- Análisis del proceso de detección y posterior intervención.
- Conocer los diferentes recursos que se destinan a la educación especial.
- Defender la identificación y reconocimiento de las necesidades educativas por parte de los centros. Analizar medidas dirigidas al alumnado con necesidades especiales por parte de la educación profesional.
Methodology
Ikastaroak 6 eskola-ordu izango ditu, gehi ikasleak lan autonomoan (irakasleak eskugarri utziko dituen irakurtzeko edo ikusteko materialekin) garatuko dituen beste 4 ordu.
/
El curso constará de 6 horas lectivas más otras 4 de trabajo autónomo por parte del alumno, consistente en la lectura o el visionado de materiales que indicará el ponente.  CURSO IMPARTIDO ÍNTEGRAMENTE EN EUSKERA
Collaborates

Organizers

Centro Asociado UNED Vitoria-Gasteiz

Financed

Gobierno Vasco
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Esta actividad impacta en los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

More
UNED Vitoria-Gasteiz
Pedro de Asúa, 2
01008 Vitoria - Gasteiz Álava
945 244 200 / secretaria.alumnos@gasteiz.uned.es