EspañolEnglishEuskera

Extensión Universitaria

del 6 al 20 de noviembre de 2023

Hizkuntza zinematografikora hurbilketa / Aproximación al lenguaje cinematográfico

 • Vitoria - Gasteiz

 • Online

 • 0.5 créditos

 • Extensión Universitaria

 • del 6 al 20 de noviembre de 2023

Online
del 6 al 20 de noviembre de 2023

Hizkuntza zinematografikora hurbilketa / Aproximación al lenguaje cinematográfico

Imprimir PDF

Hiru saiotan zehar, ikus-entzunezko hizkuntzaren hainbat alderditan barrena ibiliko gara, ikasleari modu eraginkorragoan hurbiltzeko, ez bakarrik lehen aipatu ditugun irudiak ulertzeko, baizik eta berak bere istorioak kontatzeko erabili ahal izateko. Planoen tipologia, kolorea, argiztapena, muntaia, lente mota desberdinak, mugimendua,.. asko dira jorratuko ditugun gaiak, eta hauek ikuspegi globala emango digute, irudien mundu zirraragarriak nola funtzionatzen duen ulertu ahal izateko. 

/

A lo largo de tres sesiones recorreremos diferentes aspectos del lenguaje audiovisual para acercarnos más eficazmente al alumno, no sólo para entender las imágenes que mencionaremos al principio, sino para que él pueda utilizarlas para contar sus historias. La tipología de los planos, el color, la iluminación, el montaje, los diferentes tipos de lentes, el movimiento,... son muchos los temas que vamos a tratar y que nos van a dar una visión global de cómo funciona el apasionante mundo de las imágenes. Curso impartido íntegramente en euskera.

Lugar y fechas
Del 6 al 20 de noviembre de 2023
De 14:00 a 16:00 h.


Horas
Horas lectivas: 10
Créditos
0.5 créditos ECTS.
Online
Asistencia online en directo o en diferido, sin necesidad de ir al centro.
Programa
 • lunes, 6 de noviembre
  • 14:00-16:00 h. 1A Gidoia: ikus-entzunezko hizkuntzara hurbildu ahal izateko, kontatu
   nahi denen sorrera ulertu behar da. Klase honetan gidoi
   zinematografikora eta istorio oso bat idatzi arte eman beharreko
   pausoetara hurbilduko gara.


   1B Irudia koadratu: irudi orok enkoadraketa bat behar du. Errealitatearen
   zein zati erakusten dugun eta kanpoan zein zati uzten dugun erabakia
   hartu behar dugu. Eta horretarako hainbat tresna ditugu, erakutsi nahi
   duguna zehatzago erakusten lagunduko digutenak.


   /

   Guión 1A : Para poder acercarse al lenguaje audiovisual, hay que entender los orígenes de lo que vamos a contar. En esta clase
   nos acercaremos a los pasos que hay que dar hasta escribir un guión cinematográfico y una historia completa.


   Cuadrar la figura 1B: Toda imagen necesita un encuadre. Tenemos que tomar la decisión de qué parte de la realidad
   mostramos y qué parte excluimos. Para ello contamos con una serie de herramientas que nos ayudarán a mostrar con más detalle lo que queremos mostrar. 
   • Mikel Rueda Sasieta Zinema-zuzendari. Komunikazioan lizentziaduna eta New Yorkeko zinema-zuzendaritzan
 • lunes, 13 de noviembre
  • 14:00-16:00 h. 2A Mugimendua: zinema ilusio bat da. Mugitzen ari den irudi baten
   ilusioa da. Ikusten duguna segundoko 24 fotograma baitira. Baina ilusio
   horrek oso teknika ezagunak ditu.


   2B. Konposizioa eta eszenaratzea: eszenaratzeak irudia ahalik eta
   eraginkorrena izatea errazten dio zuzendariari.
   2A Movimiento : El cine es una ilusión. Es una ilusión de una imagen en movimiento. Porque lo que vemos son 24 fotogramas por segundo. Pero esta ilusión cuenta con técnicas muy conocidas.


   2B Composición y puesta en escena: la puesta en escena facilita al director que la imagen sea lo más eficaz posible. 
   • Mikel Rueda Sasieta Zinema-zuzendari. Komunikazioan lizentziaduna eta New Yorkeko zinema-zuzendaritzan
 • lunes, 20 de noviembre
  • 14:00-16:00 h. 3A. Argiztapena: argiztatzea ez da argiztatzea bakarrik. Argiztapen on
   batek aukera ematen digu argiarekin kontatzeko eta irudi hori ikus dadin
   edo ez, kontatu nahi dena hobeto konta dezan.


   3B. Kolorea: kolorea da tresna indartsuenetako bat irudiei esanahia
   emateko. Kontzeptua eta edukia eskutik doazelako, Instante bakoitzerako
   aukeratzen dugun kolorea funtsezkoa da kontatu nahi duguna ulertzeko.


   /

   3A Iluminación: Iluminar no es solo iluminar. Una buena iluminación nos permite contar con la luz lo que queremos contar. Y dependiendo de si la imagen se puede visualizar o no, contar mejor lo que queremos contar. 


   3B Color:  El color es uno de los instrumentos más potentes para dar significado a la imagen. El color que elegimos es fundamental para entender lo que queremos contar porque concepto y contenido van de la mano. 
   • Mikel Rueda Sasieta Zinema-zuzendari. Komunikazioan lizentziaduna eta New Yorkeko zinema-zuzendaritzan
Asistencia
Asistencia online en directo o en diferido, sin necesidad de ir al centro.
Inscripción
  Matrícula Ordinaria
PrecioGratuita
Dirigido por
Asier Azkarraga Agirre
UNED Vitoria-Gasteiz-ko idazkari akademikoa
Ponente
Mikel Rueda Sasieta
Zinema-zuzendari. Komunikazioan lizentziaduna eta New Yorkeko zinema-zuzendaritzan
Dirigido a
Zinemaren munduan eta, oro har, irudien boterean interesa duen edozein pertsonarentzat.


/


Para cualquier persona interesada en el mundo del cine y en el poder de las imágenes en general.
Titulación requerida

Bat ere.

/

No es necesaria

Objetivos
1.Ikasleek ikus-entzunezko hizkuntza erabiltzen ikasiko dute edozein historia mota kontatzeko.


2.Ikasleek ikus-entzunezko hizkuntzak eskaintzen dituen teknikak eta tresnak erabiltzen ikasiko dute.


3. Hainbat filmetako eszenak planoz plano aztertuko dituzte, erabaki horiek nola eta zergatik hartu ziren jakiteko.


4. Ikasturte honen amaieran, ikasleek ez dute inoiz film bat lehen bezala ikusiko. Jakingo dute zergatik eta nola hartu ziren erabaki batzuk, eta onena, beraiek hartu ahal izango dituzte ere.


/


1. Los estudiantes aprenderán a utilizar el lenguaje audiovisual para contar cualquier tipo de historia.


2. Los alumnos aprenderán a utilizar las técnicas y herramientas que ofrece el lenguaje audiovisual.


3. Analizarán plano a plano las escenas de varias películas para saber cómo y por qué se tomaron esas decisiones.


4. Al final de este curso, los alumnos nunca verán una película como antes. Sabrán por qué y cómo se tomaron algunas decisiones, y lo mejor, también sabrán tomarlas ellos mismos.
Metodología
Klaseak gaika banatuko dira eta saio bakoitzean hizlariak ikus- entzunezko hizkuntzaren oinarrizko alderdi bat planteatuko du eta bere gorabeherak azalduko ditu adibide praktikoekin. Batzuetan, hizlariak eztabaidan parte hartzera animatuko ditu ikasleak, hitzaldia aberasteko hainbat ikuspuntutatik.

Ikastaroak 6 eskola-ordu izango ditu, gehi ikasleak lan autonomoan (irakasleak eskugarri utziko dituen irakurtzeko edo ikusteko materialekin) garatuko dituen beste 4 ordu. 


/


Las clases se dividirán por temáticas y en cada sesión el ponente planteará un aspecto básico del lenguaje audiovisual y explicará las incidencias con ejemplos prácticos. En ocasiones, el ponente animará a los alumnos a participar en el debate para enriquecer la charla desde diferentes puntos de vista.

El curso constará de 6 horas lectivas, más otras 4 horas que el alumno o alumna desarrollará en el trabajo autónomo (con materiales de lectura o visual que el profesor o la profesora dejará disponibles). Curso impartido íntegramente en euskera.
Colaboradores

Organiza

Centro Asociado UNED Vitoria-Gasteiz

Financia

Gobierno Vasco
Más información
UNED Vitoria-Gasteiz
Pedro de Asúa,2
01008 Vitoria - Gasteiz Álava
945 244 200 / secretaria.alumnos@gasteiz.uned.es
Saltar al contenido
 • Facebook

 • Twitter

 • UNED