EspañolEnglishEuskeraCatalà

Cursos y actividades

del 21 de mayo al 4 de junio de 2022

I Xornadas Técnicas "A cultura castrexa na Comarca de Deza"

 • Aula Lalín

 • Presencial

 • Cursos de centros

 • del 21 de mayo al 4 de junio de 2022

Presencial
del 21 de mayo al 4 de junio de 2022

I Xornadas Técnicas "A cultura castrexa na Comarca de Deza"

Imprimir PDF

Aproximación á cultura castrexa na Comarca de Deza

- Curso de carácter extraordinario que pretende difundir, especialmente entre os habitantes da Comarca de Deza, o coñecemento feito a nivel científico, nos últimos 100 años, do período da Prehistoria correspondente a Idad de Ferro.

- O curso tomará como base o coñecemento na Comarca de Deza, que sobrepasa o millar de kilómetros cuadrados, chega os 40.000 habitantes, hai catalogados uns 107 castros e o seu estudo empeou polos anos 30 do século pasado, pero o coñecemento e difusión dos estudos non puido levarse a cabo por mor do acontecido na Guerra Civil e do réxime franquista.

- De feito, o estudo da “Cultura Castreña” viuse afectado pola Ditadura e tivo que comezar, de novo, cun gran retraso, grazas ao esforzo realizado por un reducido grupo de investigadores e coa axuda, ultimamente, de diversas actividades arqueolóxicas. escavacións, motivadas por diversas causas.

• • De feito, o estudo da “Cultura Castreña” viuse afectado pola Ditadura e tivo que comezar, de novo, cun gran retraso, grazas ao esforzo realizado por un reducido grupo de investigadores e coa axuda, ultimamente, de diversas actividades arqueolóxicas. escavacións, motivadas por diversas causas.

• • A pesar da difusión que moitos destes traballos tiveron nos medios de comunicación, non obstante, non se levou a cabo unha adecuada sistematización, no seu conxunto, de todo ese coñecemento e este curso pretende afondar en todo iso.

• • Do mesmo xeito que a comarca do Deza destaca pola súa propia personalidade no conxunto de Galicia, así, do mesmo xeito, na longa duración da vida nos castros, determinados trazos, ata agora insuficientemente coñecidos, dominaron o marcado. moitos aspectos da súa singularidade.

Lugar y fechas
Del 21 de mayo al 4 de junio de 2022


Horas
Horas lectivas: 25
Presencial
Esta actividad se desarrolla presencialmente.
Programa
 • sábado, 21 de mayo
  • 09:15-20:30 h. 9:15 a 9:30 H.
   Acto inauguración

   9:30 a 11:00 H.
   O medio ambiente na Comarca de Deza ata a época castrexa. Fauna e flora
   MARTIÑO NERCELLAS (naturalista e biólogo)

   11:15 a 12:45 H.
   Unha aproximación dende o Neolítico á Cultura Castrexa
   a través dos xacementos arqueolóxicos da Comarca de Deza
   ISRAEL PICÓN (arquéologo)

   13.00 a 14.00 H.
   Os precursores no estudio da Cultura Castrexa na Comarca de Deza: o S.E.G.
   DANIEL GONZÁLEZ ALÉN (escritor e investigador)

   Visitas guiadas:

   16:00 a 20:30 H.
   Castro de Toiriz (Silleda).
   LUCÍA ARES (Colectivo Recuperación dos Castros)

   Castro de Cristimil. ANTONIO PRESAS (xeógrafo)

   Complexo Castro-Castriño de Bendoiro
   ANTONIO PRESAS (xeógrafo)

   Castro de Cotarelo (Goiás)
   XOÁN CARLOS GARCÍA PORRAL (antropólogo)
  • sábado, 28 de mayo
   • 09:30-20:30 h. 9:30 a 10:30 H.
    Galaicos de Deza. A Cultura Castrexa na comarca dezá I
    XULIO CARBALLO (arqueólogo e investigador)

    10:45 a 11:45 H.
    Galaicos de Deza. A Cultura Castrexa na comarca dezá II
    XULIO CARBALLO (arqueólogo e investigador)

    12:15 a 13:45 H.
    Campañas de escavación no castro de Doade
    VANESA TREVÍN (arqueóloga)

    Visitas guiadas:

    16:00 a 20,30 H.
    Castro de Doade e Museo Casa do Patrón
    AMPARO BLANCO (museóloga)

    Museo Virtual Castro Deza
    PERSOAL MUSEO

    Castro de Donramiro
    DANIEL GONZÁLEZ ALÉN (escritor e investigador)
   • sábado, 4 de junio
    • 09:30-14:15 h. 9:30 a 10:30 H.
     Restauración e conservación de restos arqueolóxicos ao aire libre. O caso do castro de Doade
     DELIA EGUILUZ (conservadora-restauradora)

     10:45 a 11:45 H.
     As lendas castrexas na Comarca de Deza I
     XOÁN CARLOS GARCÍA PORRAL (antropólogo)

     12:00 a 13:00 H.
     As lendas castrexas na Comarca de Deza II
     XOÁN CARLOS GARCÍA PORRAL (antropólogo)

     13:15 a 14:15 H.
     O caso dun castro reocupado: Castro Sampaio (Merza) VICTOR PIÑEIRO (arquéologo)
    Inscripción

    Tenga en cuenta que con los datos aportados en su solicitud de matrícula se confeccionan los certificados, asegúrese que son correctos y están completos.
    Nombre, con mayúscula la primera letra y minúsculas el resto.
    Apellidos, ambos e igual que en el caso anterior, con mayúscula la primera letra y minúsculas el resto. Y en ambos casos con las tildes correspondientes.
    NIF. número y letra (mayúscula) ej. 12345678H
    IMPORTANTE:
    La devolución del importe de la matrícula se efectuará únicamente si se solicita con al menos 3 días hábiles de antelación al día de comienzo de la actividad, y siempre justificada por causas de enfermedad o incompatibilidad laboral sobrevenida, para lo que el alumno deberá presentar la documentación que así lo acredite.
    Una vez comenzado el curso no se realizarán devoluciones.
    Se podrá anular un curso si concurren condiciones excepcionales relacionadas con aspectos docentes o de infraestructura económica y material que impidan su correcta celebración. En tal caso, el alumno tendrá un plazo de 6 meses desde la fecha de cancelación para solicitar la devolución del importe de la matrícula.

      Matrícula Ordinaria
    Precio50 €
    Dirigido por
    José Antonio Rodríguez Fernández
    Coordinador da Aula Universitaria da UNED en Lalín
    Coordinado por
    Rafael Cotelo Pazos
    Coordinador de Extensión Universitaria y Actividades Culturales de la UNED en Pontevedra
    Ponentes
    Lucía Ares Fondevila
    Colectivo Recuperación dos Castros
    Amparo Blanco Varela
    Museóloga
    Xulio Carballo Arceo
    Arqueólogo e Invstigador
    María De La Fuente Ferreiro
    Delia Eguiluz
    Conservadora-Restauradora
    David Fernández Abella
    53164475K
    Víctor Manuel García Piñeiro
    Historiador y Arqueólogo
    Xoán Carlos García Porral
    Antropólogo
    Daniel González Alén
    Escritor e Investigador
    Martiño Nercellas Méndez
    Biólogo e Naturalista.
    Israel Picón Platas
    Arquéologo
    Antonio Presas García
    Xeógrafo
    Vanesa Trevín Pita
    Arqueóloga
    Dirigido a
    • Estudantes de nivel medio ou superior e a todo ou público interesado
    Objetivos
    1- Dar a coñecer os principais aspectos da "Cultura Castreña" da Comarca de Deza
    2- Conseguir unha visión integral e inclusiva, tendo en conta que todo está interrelacionado (medio físico, adaptación humana ao medio físico, etc.)
    3- Mostrar que o coñecemento da Cultura Castreña seguiu dous camiños moi diferentes: o coñecemento científico (historiadores) e o coñecemento común (lendas e patrimonio inmaterial)
    4- Interrelacionar coñecementos teóricos cos coñecementos prácticos
    5- Contribuír á revalorización dos esforzos realizados na comarca do Deza para dar a coñecer a Cultura Castreña (actuacións en castros, museos, musealizacións, proxectos diversos, etc.)
    Metodología
    Presencial.
    Sistema de evaluación
    Para recibir o certificado de aproveitamento é necesario asistir ao 85% das horas lectivas.
    Objetivos de Desarrollo Sostenible

    Esta actividad impacta en los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

    Más información
    UNED Pontevedra - Aula Universitaria de Lalín
    Calle Polígono Lalín 2000 Parque Empresarial
    Lalín Pontevedra
    986851850 / negociadodealumnos@pontevedra.uned.es
    Imágenes de la actividad
    Saltar al contenido
    • Facebook

    • Twitter

    • UNED