EspañolEnglishEuskeraCatalà

Cursos y actividades

del 8 de enero al 12 de marzo de 2021

Curso Preparación do Celga 3 e 4

 • Aula Foz

 • Online o presencial

 • Cursos de centros

 • del 8 de enero al 12 de marzo de 2021

Online o presencial
del 8 de enero al 12 de marzo de 2021

Curso Preparación do Celga 3 e 4

Imprimir PDF

Preparación para os exames Celga 3 e 4.

Recolle as habilidades que reflicten a competencia comunicativa nas distintas destrezas e agrupa os contidos en tres bloques:

 • Lingua e comunicacion: funcións comunicativas
 • Lingua e sistema: coñecemento do código
 • Lingua, cultura e sociedade: contidos socioculturais

Os Celga permiten certificar o coñecemento que unha persoa ten do galego para os efectos de xustificar méritos ou requisitos laborais e académicos.

Os certificados obtéñense mediante un exame convocado pola Secretaría Xeral de Política Lingüística. Tamén é posible obter a validación Celga dos estudos previos de galego.

Lugar y fechas
Del 8 de enero al 12 de marzo de 2021

Lugar:

Aula Universitaria UNED en Foz.


Horas
Horas lectivas: 25
Online o presencial
Puedes elegir la asistencia presencial o la asistencia online en directo o en diferido.
Programa
 • viernes, 8 de enero
  • 16:00-19:00 h. 1. Presentación: conversa en parellas. Darlles algunhas preguntas e 5 minutos para que falen e logo uns se presenten aos outros.

   2. Plan de traballo do curso.

   - Calendario: cada semana estudar x unidades das normas, na clase alguén vai explicalas e o resto “axentes de normalización lingüística”.

   - Que imos facer cada día + Escoller un tema para a presentación e data. Esta última debe incluir polo menos una das seguintes opcións:

     - presentación tipo PowerPoint.

     - actividade relacionada con ela.

     - vídeo (máximo 2 ou 3 minutos).

     - texto (non extraído dun exame).

     - refrán relacionado co tema

   - Normas, tipos de redacción (traballos en parellas), temas de vocabulario, oral.

   3. Xogos:

   - Story cubes: escriben unha historia dunhas 100 palabras en base a 4 ou 5 imaxes que obteñan nos dados.

   - Corrección.

   4. EXTRA: Preguntas: Deben responder usando galego normativo, os outros teñen unha paleta de verdadeiro falso e corrixen erros.

   Tarefa para a casa: ler as normas
   • Sandra Rodríguez Reigosa LICENCIATURA EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN. GALEGO-INGLÉS. Docente. Escola de linguas Verbum.Traductora e intérprete.
 • viernes, 15 de enero
  • 16:00-19:00 h. 1. Deberes para entregar: redacción 100 palabras story cubes.

   2. Presentación tema.

   3. Normas lidas para hoxe: unidades 1 – 7, ollo unidades 2, 3 e 4.

   4. Vocabulario preparado: relacións sociais (familia, amizade, amor).

   5. Comprensión lectora: dar parágrafos cortados e teñen que poñer en orde. Subliñar e marcar 1. indicadores - conectores que lles dan pistas sobre o que vai primeiro e despois.

   6. Escoller un dos artigos da actividade anterior para facer unha redacción na casa.

   - Intro.

   - Desenvolver/ parafrasear 2 ou 3 ideas do texto.

   - Desenvolver, xustificar e dar exemplos da túa propia idea. - Conclusión.

   Tarefa para a casa: redacción + ler as normas
   • Sandra Rodríguez Reigosa LICENCIATURA EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN. GALEGO-INGLÉS. Docente. Escola de linguas Verbum.Traductora e intérprete.
 • viernes, 22 de enero
  • 16:00-19:00 h. 1. Normas: unidades 8 – 12, ollo unidades 11 e 12. Entre todos información que chamou a atención unidades 8, 9,10. Unidade 11 + 12 explica alumna.

   2. Vocabulario:

   - Deporte.

   - Animais.

   3. Vídeo: ver vídeo, tomar notas / erros. Posta en común en 2 grupos para veren se todos teñen a mesma información. Comparamos entre todos.

   4. Tarxeta de saída: escribe dúas cousas que che gustaría aprender / traballar na próxima clase + que foi o que máis che gustou da clase de hoxe.

   Tarefa para a casa: lectura (Celga 3 ou 4 – exame) + ler as normas
   • Sandra Rodríguez Reigosa LICENCIATURA EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN. GALEGO-INGLÉS. Docente. Escola de linguas Verbum.Traductora e intérprete.
 • viernes, 5 de febrero
  • 16:00-19:00 h. 1. Normas: unidades 13 – 16, ollo unidade 14.

   2. Vocabulario:

   - Medio ambiente.

   - Traballo.

   3. Exercicios de gramática e tradución.

   Tarefa para a casa: rematar os exercicios + ler as normas.
   • Sandra Rodríguez Reigosa LICENCIATURA EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN. GALEGO-INGLÉS. Docente. Escola de linguas Verbum.Traductora e intérprete.
 • viernes, 19 de febrero
  • 16:00-19:00 h. 1. Normas, unidade 17.

   2. Vocabulario:

   - ciencia e tecnoloxía.

   - alimentación e saúde.

   4. DEBATE: Eutanasia.

   5. Explicar como facer ben unha redacción + facer unha en parellas (se é posible).

   6. Escribir 150 palabras en media hora: Eutanasia (despois do debate)

   Tarefa para a casa: rematar a redacción se non dese tempo + ler as normas.
   • Sandra Rodríguez Reigosa LICENCIATURA EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN. GALEGO-INGLÉS. Docente. Escola de linguas Verbum.Traductora e intérprete.
 • viernes, 26 de febrero
  • 16:00-19:00 h. 1. Normas: unidade 18 – 20. Ler e facer listado con aquelas palabras e expresións que mellor se adapten a cada un para usar no oral e na escrita.

   2. Vocabulario: - Viaxes - Actualidade

   3. Debate: maternidade subrogada
   • Sandra Rodríguez Reigosa LICENCIATURA EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN. GALEGO-INGLÉS. Docente. Escola de linguas Verbum.Traductora e intérprete.
 • viernes, 5 de marzo
  • 16:00-20:00 h. 1. Práctica para o simulacro de exame: - Escrita: redacción en común. Programa Celga 3 e 4, curso 2020-21

   - Oral: ver as partes nas que consiste e como afrontalo
   • Sandra Rodríguez Reigosa LICENCIATURA EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN. GALEGO-INGLÉS. Docente. Escola de linguas Verbum.Traductora e intérprete.
 • viernes, 12 de marzo
  • 16:00-20:00 h. 1. Simulacro de exame: parte escrita.

   - Duración da clase segundo a duración real da proba, entre 2:30h e 3 horas)

   2. Simulacro de exame: parte oral. Cada parella de alumnos terá un horario no que acudir a facer o simulacro da parte oral.

   3. Posta en común e revisión dos exames.

   4. Dúbidas de última hora.

   5. Se é preciso: práctica en común da redacción e/ou parte oral.
   • Sandra Rodríguez Reigosa LICENCIATURA EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN. GALEGO-INGLÉS. Docente. Escola de linguas Verbum.Traductora e intérprete.
Asistencia
Esta actividad permite al estudiante participar con asistencia presencial o asistencia online en directo o en diferido, sin necesidad de ir al centro.
Inscripción

Número de Cuenta: A BANCA. IBAN: ES3020805152583040026385. 

Justificante de pago: El alumno deberá remitir el justificante de pago a la Secretaría del Aula Universitaria de Foz  o enviarlo al correo electrónico (escaneado) adjuntando también el justificante según la categoría matriculada en ÁMBITO UNED:
-         PAS (carné)
-         Alumnos (matrícula curso actual) 
-         Tutores (carné)


Si se matriculan en la categoría de VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, deben  adjuntar como comprobante la sentencia o bien la concesión de una orden de protección junto con el justificante de pago.


  e-mail: foz@lugo.uned.es

Datos personales: Tenga en cuenta que con los datos aportados en su solicitud de matrícula se confeccionan los certificados, asegúrese que son correctos y están completos.

Devolución de matrícula: Las peticiones de baja o anulación de matrícula deberán ser notificadas por escrito (correo electrónico) al menos 3 días antes del comienzo de la actividad. Pasado este periodo, la matrícula sólo será devuelta en caso de enfermedad o incompatibilidad laboral sobrevenida, para lo que el alumno deberá presentar la documentación que así lo acredite.

Una vez comenzado el curso no se realizarán devoluciones.
Se podrá anular un curso sí concurren condiciones excepcionales relacionadas con aspectos docentes o de infraestructura económica y material que impidan su correcta celebración. En tal caso, el alumno tendrá un plazo de 1 mes desde la fecha de cancelación, para solicitar la devolución del importe de la matrícula.

*SERÁ PRESENCIAL SIEMPRE QUE LA SITUACIÓN SANITARIA LO PERMITA. LIMITAMOS EL AFORO AL 50% DE LOS PUESTOS DISPONIBLES.

Es IMPRESCINDIBLE que los alumnos que sigan el curso ONLINE  indiquen la dirección de correo electrónico a la hora de realizar la matrícula.

Con el objetivo de garantizar la recepción de los datos de conexión que permiten seguir la actividad por streaming con anterioridad al comienzo del curso, es necesario que el justificante de pago de matrícula se envíe, al menos con 24 horas de antelación al comienzo de la actividad.
Los requisitos mínimos para poder seguir el curso por streaming son:
1-Ordenador con navegador web que tenga Plugin de Flash instalado (versión 11.3 o superior)
2-Conexión a Internet estable.
3-Altavoces o auriculares para poder recibir el audio.
4-El usuario debe estar en una red en la que no haya filtrado de determinados puertos(hay redes corporativas que filtran determinados puertos para que sus trabajadores no puedan navegar por algunas páginas como portales de videos,....)

Con el fin de de resolver posibles incidencias, se ruega a los alumnos que asistan por streaming se conecten 20 minutos antes del inicio del curso.

  Víctimas de violencia de género Matrícula Ordinaria Ámbito UNED Personas con discapacidad Personas en situación de desempleo
Precio40 €50 €40 €35 €40 €
Asistencia virtual
Esta actividad permite al estudiante poder recibir la actividad desde su casa, sin necesidad de ir al centro.
Coordinado por
Mª Fuensanta Otero Beltrán
Profesora -Tutora con Venia Docendi CA Lugo. Pedagoga. Mediadora Ministerio de Justicia. Coordinadora Extensión Universitaria CA Lugo.
Ponente
Sandra Rodríguez Reigosa
LICENCIATURA EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN. GALEGO-INGLÉS. Docente. Escola de linguas Verbum.Traductora e intérprete.
Dirigido a

Estudantes que desexen mellorar o seu coñecemento do galego para presentarse ao exame Celga 3 ou 4.
Objetivos

Ofrecer as ferramentas e coñecementos necesarios que lle permitan ao estudante afrontar o exame e obter o título Celga 3 ou Celga 4.
Metodología
Traballo de actividades teórico- prácticas nas sesións e corrección do traballo autónomo dos matriculados por parte do ponente cunha hora de duración.
Sistema de evaluación
Realizar os exercicios de cada unidade temática.
Contestar a unha enquisa sobre a valoración da actividade.
Colaboradores

Organiza

UNED Lugo UNED Lugo

Coordina

Extensión Universitaria UNED LUGO

Colabora

Concello de Foz Concello de Foz

Apoya

ODS. Agenda 2030.
Más información
UNED Lugo (Aula de Foz)
Rúa Castelao s/n
27780 Foz Lugo
982.133.699 / foz@lugo.uned.es
Saltar al contenido
 • Facebook

 • Twitter

 • UNED