Accept
EspañolEnglishEuskera

Cursos y actividades

from November, 2nd 2020 to December, 14th 2020

Mindfulness i equilibri emocional

 • Barcelona

 • On-site

 • Cursos de centros

 • from November, 2nd 2020 to December, 14th 2020

On-site
from November, 2nd 2020 to December, 14th 2020

Mindfulness i equilibri emocional

Print PDF

L'Atenció Conscient, Plena o Mindfulness és un estat d'atenció en el moment present on es poden percebre clarament els pensaments, les sensacions físiques, les emocions i els esdeveniments en el moment en que ocorren, sense reaccionar automàticament o de forma habitual. D´aquesta manera aconseguim tenir més eleccions en la forma de respondre a les coses i als fets, i tenir així una vida rica i satisfactòria, fins i tot davant circumstàncies difícils. 

Amb Mindfulness s’aprèn: 

- a distingir entre el patiment primari (per exemple, el dolor físic o les circumstàncies estressants) i el sofriment secundari (totes les nostres reaccions habituals davant d'aquestes experiències difícils, com són la tensió física, l'ansietat o el fet de pensar de manera negativa). 

- a reduir o, fins i tot, superar aquest nivell de sofriment, de manera que millori significativament la nostra qualitat de vida. 

- a veure diferents aspectes de la pròpia experiència com a parts d'una consciència més àmplia, donant-se la possibilitat de viure amb més equanimitat i estabilitat emocional.

Dates and places
From November, 2nd 2020 to December, 14th 2020
09:30 to 11:00 h.


On-site
This activity is developed in presence.
Program
Sentiments-emocions: atenció plena als sentiments
Sentiments i patiment
Les emocions bàsiques
Emocions agradables i desagradables
Emoció- estat d’ànim-trets de personalitat
Exploració amb mindfulness de les emocions
Regulació emocional
Enrollment
  Ordinary enrolment
Fee30 €
Other cycle activities
This activity belongs to the cycle La Gent Gran presencial, formed by the following activities:

Lecturer
Antonio Lacueva Montero
Instructor i Graduat en MBSR - Programa de Jon Kabat Zinn de la Universitat de Massachusetts
Aimed at
Persones majors de 55 anys
Goals
 • Incrementar les nostres capacitats “d´estar atents" per a un millor abordatge de la diversitat de situacions possibles.
 • Adquirir eines que ens proporcionin un major equilibri, i influenciar positivament el sistema emocional i nerviós.
 • Aprendre a incorporar les tècniques Mindfulness en la vida personal i professional per incrementar l'energia, la creativitat i la passió per la nostra pràctica diària.
 • Contribuir a que les persones mobilitzin els seu recursos interns pel seu benestar.
 • Sortir de l´anomenat “pilot automàtic” que ens atrapa en la tensió crònica i l’ansietat.
 • Desenvolupar estratègies adaptatives.
 • Adonar-se de l’oportunitat d’afrontar conscientment l’estrès, el malestar, la malaltia, la pèrdua i els desafiaments de la vida.
 • Adquirir actitud positiva, i les bones pràctiques necessàries que ens poden ajudar a disminuir el patiment i millorar l’estat d’ànim davant la malaltia.
 • Autoregular l’efecte de les emocions sobre la salut.
 • Transformar l’ inquietud en calma.
 • Gestionar de forma més competent i saludable els pensaments , les emocions i les conductes, a fi d´aconseguir un millor control emocional, una major capacitat d'atenció, un comportament més eficaç i la millora general de l'estat d'ànim.
Methodology
La duració del curs és de nou hores distribuïdes en sis sessions de 90 minuts. Mentre la situació sanitària ho permeti les sessions seran presencials. Si hi ha un nou confinament les classes es faran en format virtual.
La metodologia que a continuació es proposa contempla un conjunt complet, dinàmic i eficient d’activitats que incidiran en el desenvolupament personal i professional dels participants, i que són d’aplicació immediata: 
- el programa combina exposicions teòriques amb demostracions pràctiques, i fa una proposta de pràctiques formals i informals per a realitzar entre sessions. 
- el procés presencial - reflexiu - aporta la concreció d’aplicació diària que farà possible la construcció del que es vol, aconseguint finalment el canvi desitjat. 
- des d’un clima de respecte i confiança, emmarcat des de fets reals i pràctics - casos -, es fa l´estudi de propostes de solució i enfocament diferent.
More
UNED Provincia de Barcelona
Avda. de Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona Barcelona
93 396 80 59 / activitats@barcelona.uned.es
 • Facebook

 • Twitter

 • UNED