Aceptar
EspañolEnglish
del 28 de noviembre de 2017 al 16 de enero de 2018

Viticultura ecolóxica, do Viño á Terra

  • Aula Portas

  • Presencial

  • Cursos de centros

Presencial
del 28 de noviembre de 2017 al 16 de enero de 2018

Viticultura ecolóxica, do Viño á Terra

Imprimir PDF

Viticultura ecolóxica tratada dende un punto de vista practico,escomenzaremos o curso falando do básico os cháns, as suas diferenzas, seguiremos cos diferentes climas e microclimas nas viñas, aprenderemos a facer e utilizar extractos de plantas para o seu uso en viticultura, tanto para nutrir como para a axuda de cura de enfermidades, falaremos tamén de cobres, xofres, enfermidades da madeira, permacultura, biodinámica e falaremos tamén de todolos temas que vaian xurdindo orredor da viña.

Lugar y fechas
Del 28 de noviembre de 2017 al 16 de enero de 2018

Lugar:

Aula Universitaria de la UNED en Portas


Horas
Horas lectivas: 20
Presencial
Esta actividad se desarrolla presencialmente.
Programa
Elementos e variables que han definir un viño.
Tipos de cháns. O sitio. O clima , os microclimas. Agroquímico. O traballo Ecolóxico certificado. Permacultura , Biodinámica, Tradicional, Sensato
As Castes
Niveis de sulfitos. A adega Modos de elaboración. Perfís de viños
CHÁNS
Graníticos, arxilosos, con laxa, xistos, cuarzo, cantos rodados . Comportamento das cepas atendendo a natureza do chan. Graníticos son cháns fráxiles, delicados, moi sans , responden ben a lixeiros laboreos e lixeiros aboados ,moi interesantes en orientacións este para castes brancas resistentes a seca e de ciclo medio longo a moi longo. Arxilosos , fortes, resistentes a seca, sensibles a compactación , moi sensibles a insolación directa, bo comportamento en castes de ciclo medio longo a moi longo. Laxa, xistos , Cuarzo moi resistentes a seca , bo comportamento a compactación, interesante para todo tipo de castes, moi interesante en castes tintas de ciclo moi longo.
Solos con mixturas de diferentes tipos de cháns , os mais completos .
CLIMA
O clima anual a ser a marca diferenciadora nas diferentes colleitas dun mesmo viño, as diferentes orientacións xeneran microclimas diversos, e polo tanto distinto comportamento tanto no desenrolo de vida nos cháns como no ciclo anual da vide. Orientación das viñas. Norte, ciclos vexetativos e de maduración curtos e medios, viños sutís con boa acidez. Sur , ciclos medios longos e moi longos, viños extructurados co boa pegada as veces curtos de acidez
Nacente (este) ciclos medios e longos, maduracións moi lentas, viños sutís mais largos e persistentes. Poñente (oeste) ciclos medios longos e moi longos, treixadura, lado, caíños maduración boas, bo mantemento da acidez.
TRABALLO
Agroquímico. Ecolóxico certificado. En Galicia o CRAEGA, e o elemento regulador encargado de certificar a agricultura ecoloxica nos diferentes cultivos . Permacultura , Biodinámica, Tradicional . Permacultura, podríamos definir a permacultura como o conxunto de procedementos e saberes que nos permiten o aproveitamento dos recursos endóxenos que temos o noso redor , na procura dun bo desenrolo da nosa actividade agrícola. Nesta acción resultan beneficiados tanto o agricultor, o cultivo e resto de elementos naturais do entorno. Cubertas vexetais : expontaneas ou impostas Preparación de compost a partir de abonos animais e vexetais
Extractos hidroalcohólicos. Elaboración de extractos vexetais : Maceracións fermentativas. Tisanas. Material vexetal para atado nas viñas , coma vimbios, rafia. Ritmos do solo. Ritmos das plantas.
BIODINÁMICA
Traballo cas fases lunares ( agricultura tradicional) A lúa ante as constelacións. Preparados Biodinámicos.
A ACCIÓN
Cháns. Cubertas vexetais expontaneas, son as ideais adaptadas o clima e solo das diferentes zoas. Cubertas vexetais impostas, xeración de abono verde, sustento físico do solo, correcions. Acolchados, xeración o impulsión de desenrolo microbiano, recuperación de cháns mortos, protección ante a insolación. Abonos orgánicos, estercos, compost. Laboreo , mineralización, control da cuberta vexetal. Utilización de maceracións fermentativas de plantas , preparados. iodinámicos
A PODA
Sistemas de poda: Guyot simple , doble , Cordón Royat, Guyot Poussard. Utilización de preparados cicatrizantes para despois da poda. Poda seguindo as fases da lúa
A ATA
TRATAMENTOS. Tratamentos de inverno, aplicación de caldo sulfocálcico. Tratamentos de Primavera , caldo sulfocálcico , cola de cabalo + hidroalcohólico de eucalipto. Tratamentos de campaña.
Cobres : Hidróxido de cobre. Caldo bordelés. Oxido cuproso. Oxicloruro de cobre. Gluconato de cobre. Xofres : Xofre mollable. Xofre en po. Arxila : Bentoníticas. Ilíticas. Caoliníticas. Calculo de superficie foliar exposta por hectárea.
Micronutrición extractos de plantas. Tratamentos antiestres
CAMBIO CLIMATICO
Estrés ambiental . Estrés hídrico
MANEXO DE PAREDES FOLIARES.
ENFERMIDADES DA MADEIRA
FLAVESCENCIA DORADA
Inscripción

Tenga en cuenta que con los datos aportados en su solicitud de matrícula seconfeccionan los certificados, asegúrese que son correctos y están completos.
Nombre, con mayúscula la primera letra y minúsculas el resto.
Apellidos, ambos e igual que en el caso anterior, con mayúscula la primeraletra y minúsculas el resto. Y en ambos casos con las tildes correspondientes.
NIF. número y letra (mayúscula) ej. 12345678H
IMPORTANTE:
La devolución del importe de la matrícula se efectuará únicamente si sesolicita con al menos 3 días hábiles de antelación al día de comienzo de laactividad, y siempre justificada por causas de enfermedad o incompatibilidadlaboral sobrevenida, para lo que el alumno deberá presentar la documentaciónque así lo acredite.
Una vez comenzadoel curso no se realizarán devoluciones.
Se podrá anular un curso sí concurren condiciones excepcionalesrelacionadas con aspectos docentes o de infraestructura económica y materialque impidan su correcta celebración. En tal caso, el alumno tendrá un plazo de6 meses  desde la fecha de cancelación, parasolicitar la devolución del importe de la matrícula.
Si el alumno es menor de edad, la matricula tendrá que ir acompañada de unaautorización que puede descargar en el siguiente enlace: http://www.unedpontevedra.com/alumnosydocencia

  Matrícula Ordinaria
Precio30 €
Ponente
Bernardo Estevez Villar
Dirigido a
Público en xeral interesado na materia.
Más información
Centro Asociado de la UNED en Pontevedra - Aula Universitaria de Portas
Rúa A Rapeira número 1 C
36658 Portas Pontevedra
986851850 / negociadodealumnos@pontevedra.uned.es
  • Facebook

  • Twitter

  • UNED