EspañolEnglishEuskeraCatalà

Cursos y actividades

del 21 de marzo al 29 de mayo de 2024

FIADEIRAS

 • Lugo

 • Online o presencial

 • Cursos de centros

 • del 21 de marzo al 29 de mayo de 2024

Online o presencial
del 21 de marzo al 29 de mayo de 2024

FIADEIRAS

Imprimir PDF

Fiadeira (substantivo feminino). Muller que se dedica a fiar. 

Fiar (verbo transitivo). Relacionar ou enlazar [unha cousa non material] con outra. 

A loita pola igualdade entre mulleres e homes ten implicacións complexas en todos os planos do mundo laboral. Pero, tamén, da nosa vida social, política, e cultural. As mulleres e o feminismo como protagonistas políticas, de xeito máis ou menos explícito, lidamos no día a día con todo tipo de prexuízos, atrancos, discriminacións e iso que se deu en chamar o teito de cristal. 

A actividade artística e cultural non é a excepción a un panorama xeral dominado por estruturas patriarcais e machistas que condicionan o xeito de concibir, valorar e promocionar as nosas creación culturais así como a asunción por parte das novas xeracións de referentes femininos que contribúan a mudar o estado de cousas. De paso, este marco imposibilitou durante moito tempo que, con frecuencia, as mulleres acadasen por parte da cidadanía o recoñecemento social froito do seu traballo e talento ou gozasen do prestixio entre os seus pares masculinos no propio ámbito da industria cultural. Malia a iso, moitas das nosas creadoras contribuíron dende posicións de resiliencia a conformar un espazo cultural de resistencia afeito á emerxencia e ás adversidades, facendo parte dunha incesante vangarda que é xa referencia universal e indiscutíbel, polo valor intrínseco das súas creacións que, ademais, foron quen de vencer un marco moi desfavorábel e funcional ao status quo.

Fiadeiras achéganos as experiencias e impresións de varias mulleres galegas que hoxe son referentes indiscutíbeis nos seus correspondentes campos de creación e/ou actividade e que, a través da súa participación axudarannos a formular mellor algúns dos interrogantes e desafíos que como mulleres enfrontamos en todo tipo de ámbitos.

Fiadeira (sustantivo femenino). Mujer que se dedica a hilar. 

Hilar(verbo transitivo). Relacionar o enlazar [una cosa no material] con otra. 

La lucha por la igualdad entre mujeres y hombres tiene implicaciones complejas en todos los planos del mundo laboral. Pero, también, de nuestra vida social, política, y cultural. Las mujeres y el feminismo como protagonistas políticas, de manera más o menos explícita, lidiamos en el día a día con todo tipo de prejuicios, obstáculos, discriminaciones y eso que se ha dado en llamar el techo de cristal.

La actividad artística y cultural no es la excepción a un panorama general dominado por estructuras patriarcales y machistas que condicionan la manera de concebir, valorar y promocionar nuestras creaciones culturales así como la asunción por parte de las nuevas generaciones de referentes femeninos que contribuyan a cambiar el estado de cosas. De paso, este marco imposibilitó durante mucho tiempo que, frecuentemente, las mujeres alcanzasen por parte de la ciudadanía el reconocimiento social fruto de su trabajo y talento o disfrutasen del prestigio entre sus pares masculinos en el propio ámbito de la industria cultural. A pesar de eso, muchas de nuestras creadoras contribuyeron desde posiciones de resiliencia a conformar un espacio cultural de resistencia acostumbrado a la emergencia y a las adversidades, formando parte de una

incesante vanguardia que es ya referencia universal e indiscutible, por el valor intrínseco de

sus creaciones que, además, fueron capaces de vencer un marco muy desfavorable y funcional al status quo.

Fiadeiras nos acerca las experiencias e impresiones de varias mujeres gallegas que hoy son referentes indiscutibles en sus correspondientes campos de creación y/o actividad y que, a través de su participación nos ayudarán a formular mejor algunos de los interrogantes y desafíos que como mujeres enfrentamos en todo tipo de ámbitos.

Lugar y fechas
Del 21 de marzo al 29 de mayo de 2024
De 18:30 a 19:30 h.
Espacios en los que se desarrolla: SALON DE ACTOS LUGO

Horas
Horas lectivas: 6
Online o presencial
Puedes elegir la asistencia presencial o la asistencia online en directo o en diferido.
Programa
 • jueves, 21 de marzo
  • 18:30-19:30 h. Uxía é unha das figuras centrais da cultura galega e probabelmente unha das mellores embaixadoras da música tradicional galega en todo o mundo, achegando ademais importantes contribucións ao espallamento da lusofonía. Leva décadas colaborando coas principais figuras da música e, ao tempo, desenvolveu unha incesante labor cívica e social en propostas que sempre promoven talentos emerxentes dende unha óptica comprometida coa loita das mulleres.


   Uxía es una de las figuras centrales de la cultura gallega y probablemente una de las mejores embajadoras de la música tradicional gallega en todo el mundo, aportando además importantes contribuciones a la expansión de la lusofonía. Lleva décadas colaborando con las principales figuras de la música y, al mismo tiempo, ha desarrollado una incesante labor cívica y social en propuestas que siempre promueven talentos emergentes desde una óptica comprometida con la lucha de las mujeres.
   • Uxía Domínguez Senlle 
 • viernes, 12 de abril
  • 18:30-19:30 h. Antía Otero é unha das poetas de referencia da poesía galega e estatal e, ademais, é unha das responsábeis de Apiario, proxecto editorial de longo percorrido que se distingue pola calidade, o gusto e o rigor das súas publicacións. Antía acumula tamén longa experiencia impartindo obradoiros en centros de ensino. Xa sexa como medio de aproximación á poesía, con monográficos sobre autoras/es específicas/os ou cunha serie de propostas nas que se aborda o poético dende diferentes perspectiva


   Antía Otero
   es una de las poetas de referencia de la poesía gallega y estatal y, además, es una de las responsables de Apiario, proyecto editorial de largo recorrido que se distingue por la calidad, el gusto y el rigor de sus publicaciones. Antía acumula también larga experiencia impartiendo talleres en centros de enseñanza. Ya sea como medio de aproximación a la poesía, con monográficos sobre autoras/es específicas/os o con una serie de propuestas en las que se aborda lo poético desde diferentes perspectivas.
   • Antía Otero 
 • miércoles, 15 de mayo
  • 18:30-19:30 h. Idoia Cuesta fala do que ela denomina a súa linguaxe perfecta: a cestaría. As súas pezas traspasan os límites da cestaría tradicional e utilitaria para converterse en creacións contemporáneas e únicas. Tamén da importancia que concede á formación continua, a tecnoloxía e a sinerxía con outros artesáns e deseñadores. Aínda que se formou como bióloga e especializouse en zooloxía mariña, Idoia Cuesta sempre quixo estudar Belas Artes. Tras participar en cursos de tecido, descubriu a súa paixón pola cestaría no Centro de Artesanía e Deseño de Lugo, entre outros. Traballa fusionando a cestaría e o téxtil, a partir de técnicas tradicionais de tecido. Realizou multitude de colaboracións, algunhas para firmas nacionais como Adolfo Domínguez, Sara Coleman ou Zara Home, e outras para marcas internacionais como Loewe. Ademais de impartir formacións en escolas e universidades, en 2006 publicou o seu Guía das plantas cesteables de Galicia. En 2014 Idoia Costa gañou o Premio Nacional de Artesanía na categoría Produto e en 2021 foi galardoada co Premio Artesanía de Galicia.


   Idoia Cuesta, habla de lo que ella denomina su lenguaje perfecto: la cestería. Sus piezas traspasan los límites de la cestería tradicional y utilitaria para convertirse en creaciones contemporáneas y únicas. También da importancia a la formación continua, la tecnología y la sinergia con otros artesanos y diseñadores.
   Aunque se formó como bióloga y se especializó en zoología marina, Idoia Cuesta siempre quiso estudiar Bellas Artes. Tras participar en cursos de tejido, descubrió su pasión por la cestería en el Centro de Artesanía y Diseño de Lugo, entre otros. Trabaja fusionando la cestería y el textil, a partir de técnicas tradicionales de tejido. Ha realizado multitud de colaboraciones, algunas para firmas nacionales como Adolfo Domínguez, Sara Coleman o Zara Home, y otras para marcas internacionales como Loewe. Además de impartir formaciones en
   • Idoia Cuesta 
 • miércoles, 29 de mayo
  • 18:30-19:30 h. Mónica Alonso é artista plástica cunha dilatada carreira que transcendeu fronteiras. En 1999 concédeselle a Bolsa Fenosa que a leva a New York ao Acconci Studio. En 2001- 2003, a Bolsa Endesa para as artes plásticas. En 2004, a Bolsa Fundación YADDO, Nova York. 2005 vai ser un ano especial para a artista: reside en Roma coa Bolsa da Academia de España en Roma. Recibe a Bolsa CAM de Arte Contemporánea co proxecto: ‘Do frío ao calor, do calor ao frío, pasando polo temperado’. Este feito évaa a viaxar de lugares de frío a lugares de calor: Oslo, Sao Paulo, Patagonia Arxentina, Nord Kapp ou o Sahara. A súa multidisciplinariedade lévaa a realizar o proxecto de colaboración Next 8 Mostra Internazionale dei Architettura, A Biennale dei Venezia, Pavillón Español, 2002; Terapia Habitación de Hospital, Hospital Clínico Universitario de Santiago, CGAC, 2008-2010; Intervención cromática en Centro de Día en Maceda Ourense, 2009. Ingresa en 2022 na Academia Galega de Belas Artes.


   Mónica Alonso es artista plástica con una dilatada carrera que ha trascendido fronteras. En 1999 se le concede la Beca Fenosa que la lleva a Nueva York al Acconci Studio. En 2001-2003, la Beca Endesa para las artes plásticas. En 2004, la Beca Fundación YADDO, Nueva York. 2005 va a ser un año especial para la artista: reside en Roma con la Beca de la Academia de España en Roma. Recibe la Beca CAM de Arte Contemporáneo con el proyecto: ‘Del frío al calor, del calor al frío, pasando por el templado’. Este hecho la lleva a viajar de lugares de frío a lugares de calor: Oslo, Sao Paulo, Patagonia Argentina, Nord Kapp o el Sahara. Su multidisciplinariedad la lleva a realizar el proyecto de colaboración Next 8 Mostra Internazionale di Architettura, La Biennale di Venezia, Pabellón Español, 2002; Terapia Habitación de Hospital, Hospital Clínico Universitario de Santiago, CGAC, 2008-2010; Intervención cromática en Centro de Día en Maceda Ourense, 2009.
   Ingresa en 2022 en la Academia Gallega
   • Mónica Alonso 
Asistencia
Esta actividad permite al estudiante participar con asistencia presencial o asistencia online en directo o en diferido, sin necesidad de ir al centro.
Inscripción
  Matrícula Ordinaria
PrecioGratuita
Coordinado por
Alba Díaz Fernández
Maestra enseñanza pública y pertenece a la Asamblea de Mujeres del  STEG.
Ponentes
Mónica Alonso
Idoia Cuesta
Uxía Domínguez Senlle
Antía Otero
Colaboradores

Organiza

UNED LUGO

Colabora

Deputación de Lugo
Concello de Lugo
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Esta actividad impacta en los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Más información
UNED Lugo
Tolda de Castela Nº4B
27169 Lugo Lugo
982.28.02.02 / info@lugo.uned.es
Imágenes de la actividad
Saltar al contenido
 • Facebook

 • Twitter

 • UNED