Aceptar
EspañolEnglish
del 27 de marzo al 24 de abril de 2021

Fonaments de Biologia per a Psicòlegs

 • Barcelona

 • Online

 • Cursos de centros

Online
del 27 de marzo al 24 de abril de 2021

Fonaments de Biologia per a Psicòlegs

Imprimir PDF

**MATRÍCULA TANCADA**

* La modalitat del Curs serà exclusivament online. 

El curs és una introducció als fonaments de Biologia que seran necessaris perquè un estudiant del grau de Psicologia pugui realitzar un seguiment correcte de les assignatures de l'àrea de Psicobiologia, fonamentalment l’assignatura de Fonaments de Psicobiologia.

Consta de dues parts:

 

1ª part:

Específicament al curs treballarem 3 aspectes vertebrals de la primera part de l’assignatura de Fonaments de Psicobiologia: la genètica de la conducta i l’organització cel·lular del sistema nerviós i els mecanismes de comunicació neural.

 • TEMA 1. Genètica de la conducta.
 • TEMA 2. Cèl·lules del sistema nerviós i comunicació neuronal.
 

2ª part:

Específicament al curs treballarem 2 aspectes vertebrals de la segona part de l’assignatura de Fonaments de Psicobiologia: organització anatomofuncional del sistema nerviós i sistema neuroendocrí.

 • TEMA 1. Organització anatomofuncional del sistema nerviós (amb sistemes sensorials i efectors).

 • TEMA 2. Sistema neuroendocrí.
 

 

Lugar y fechas
Del 27 de marzo al 24 de abril de 2021
De 10:00 a 13:00 h.


Online
Esta actividad se desarrolla exclusivamente online.
Programa
 • sábado, 27 de marzo
  • 10:00-13:00 h. 1ª part:
   TEMA 1.
   Genètica de la conducta.
   TEMA 2. Cèl·lules del sistema nerviós i comunicació neuronal.
   • Diego Antonio Redolar Ripoll Professor-tutor UNED Barcelona
 • sábado, 24 de abril
  • 10:00-13:00 h. 2ª part:
   TEMA 1.
   Organització anatomofuncional del sistema nerviós (amb sistemes sensorials i efectors).
   TEMA 2. Sistema neuroendocrí.
   • Diego Antonio Redolar Ripoll Professor-tutor UNED Barcelona
Asistencia
Esta actividad se desarrolla exclusivamente online.
Inscripción

Nombre mínim d’inscrits: 15

Pot matricular-se de la 2ª part: 9€ (el dijous 22 d'abril es tanca la matrícula)
La matrícula de la 1ª part està tancada.

Si realitza el pagament per ingrés o transferència bancària, haurà d'enviar el justificant de pagament a: suportestudiant@barcelona.uned.es
Places limitades

Devolució de l'import de la inscripció:
- S'efectuarà únicament si se sol·licita amb almenys 3 dies hàbils d'antelació al dia de començament de l'activitat, i sempre justificada per causes de malaltia o incompatibilitat laboral sobrevinguda, per al que l'alumne haurà de presentar la documentació que així ho acrediti.
- Una vegada començat el curs no es realitzaran devolucions.
- Es podrà anul·lar un curs si concorren condicions excepcionals relacionades amb aspectes docents o d'infraestructura econòmica i material que impedeixin la seva correcta celebració. En tal cas, l'alumne tindrà un termini de 3 mesos des de la data de cancel·lació, per a sol·licitar la devolució de l'import de la matrícula.

  Matrícula Ordinaria
Precio-
Ponente
Diego Antonio Redolar Ripoll
Professor-tutor UNED Barcelona
Dirigido a
Principalment estudiants de primer de Psicologia.
Objetivos
L'objectiu del curs és proporcionar una introducció als coneixements vertebrals de Biologia necessaris per a cursar les assignatures de l'àrea de Psicobiologia del Grau en Psicologia i a fomentar el seu aprenentatge mitjançant els recursos proporcionats durant el curs.
Metodología
Es realitzaran exposicions magistrals dels continguts que conformen el temari del curs amb el suport de diferents recursos multimèdia (vídeos, animacions, etc.). Així mateix, es proporcionarà a l'estudiant bibliografia específica per a aprofundir en el contingut del curs.
Más información
suportestudiant@barcelona.uned.es
 • Facebook

 • Twitter

 • UNED