Portal Web de la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia

Logo de la UNED
Presencial
4 de octubre de 2018

Jornada de la Facultat de Dret (Grau de Dret)

Imprimir PDF

Sessions presencials on els professors-tutors de les vostres titulacions us donaran informació detallada del funcionament dels vostres estudis.

- Informació del Grau i les assignatures: metodologia, proves d'avaluació a distància, exàmens, etc.

- Funcionament i tipus de tutories: presencials, Avip, online, intercampus, etc...

- Coneixements previs necessaris per fer el Grau o alguna assignatura

Lugar y fechas
4 de octubre de 2018
De 18:00 a 19:00 h.

Lugar: UNED Santa Coloma
Presencial
Esta actividad se desarrolla presencialmente.
Inscripción
  Matrícula Ordinaria
PrecioGratuita
Ponentes
Richard Alexander Aguilar
Professor-tutor Facultat Dret. UNED Barcelona
Marc Pérez
Professor-tutor Facultat Dret. UNED Barcelona
Más información
UNED Provincia de Barcelona_ Santa Coloma de Gramenet
C/Prat de la Riba, 171
08924 Santa Coloma de Gramenet Barcelona
93 468 28 19 / info@santa-coloma.uned.es