Portal Web de la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia

Logo de la UNED
On-site
October, 9th 2018

Jornada de la Facultat de Psicologia

Print PDF

Sessions presencials on els professors-tutors de les vostres titulacions us donaran informació detallada del funcionament dels vostres estudis.

  • Informació del Grau i les assignatures: metodologia, proves d'avaluació a distància, exàmens, etc.
  • Funcionament i tipus de tutories: presencials, Avip, online, intercampus, etc...
  • Coneixements previs necessaris per fer el Grau o alguna assignatura
  • Pràctiques professionals

Dates and places
October, 9th 2018
18:00 to 19:00 h.

Lugar: Uned Sant Boi
On-site
This activity is developed in presence.
Enrollment
  Normal enrollment
FeeFree
Lecturers
Ángel José Pozo
Professor-tutor Facultat Psicologia UNED Barcelona.
Noemí Robles
Professora-tutora Facultat Psicologia UNED Barcelona
Jaume Turbany
Professor-tutor Facultat Psicologia UNED Barcelona.
More
UNED Provincia de Barcelona- Sant Boi de Llobregat
Edifici l'Olivera Plaça Montserrat Roig, nº1
08830 Sant Boi de Llobregat Barcelona
93 654 53 33 / info@santboi.uned.es