Portal Web de la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia

Logo de la UNED
Presencial
4 de octubre de 2018

Jornada de la Facultat de Ciències (Grau: Ciències Ambientals)

Imprimir PDF

Sessions presencials on els professors-tutors de les vostres titulacions us donaran informació detallada del funcionament dels vostres estudis.

  • Informació del Grau i les assignatures: metodologia, proves d'avaluació a distància, exàmens, etc.
  • Funcionament i tipus de tutories: presencials, Avip, online, intercampus, etc...
  • Coneixements previs necessaris per fer el Grau o alguna assignatura
  • Pràctiques de laboratori

Lugar y fechas
4 de octubre de 2018
De 18:00 a 20:00 h.

Lugar: Uned Sant Boi
Presencial
Esta actividad se desarrolla presencialmente.
Inscripción
  Matrícula Ordinaria
PrecioGratuita
Ponentes
Antoni Almirall
Coordinador Facultat Ciències (Ciències Ambientals). Professor-tutor UNED Barcelona.
Enric Centelles
Professor-tutor Facultat Ciències (Ciències Ambientals) UNED Barcelona
Amadeu Deu
Professor-tutor Facultat Ciències (Ciències Ambientals) UNED Barcelona
Jordi Mazón
Professor-tutor Facultat Ciències (Ciències Ambientals) UNED Barcelona
Más información
UNED Provincia de Barcelona- Sant Boi de Llobregat
Edifici l'Olivera Plaça Montserrat Roig, nº1
08830 Sant Boi de Llobregat Barcelona
93 654 53 33 / info@santboi.uned.es