Portal Web de la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia

Logo de la UNED
Presencial
6 de octubre de 2016

Jornada d'Acollida 6 octubre 2016 (Terrassa)

Imprimir PDF

  Un cop ja t’has matriculat, a les jornades d’acollida t’expliquem:

- Campus Uned (com consultar el calendari d'exàmens, notes, com demanar un certificat, activació i consulta del Correu Uned,...)

- Plataforma Alf (guia d'estudi, entrega de proves d'avaluació, consulta de fòrums,...)

- Tutories presencials (horari de tutories, consulta d'incidències,...)

- Tutories AVIP (oferta del servei, com accedir,...)

Lugar y fechas
6 de octubre de 2016
De 18:00 a 19:30 h.

Lugar: UNED Terrassa

Edifici Vapor Universitari

C/Colom, 114

08222 Terrassa


Presencial
Esta actividad se desarrolla presencialmente.
Inscripción
  Matrícula Ordinaria
PrecioGratuita
Ponente
Manel Bort Badal
Coordinador del Centre de Terrassa
Más información933968059 / activitats@barcelona.uned.es